bitcoin
De halvering van Bitcoin
Bitcoin halving

De ‘Bitcoin halving’ is een veelbesproken gebeurtenis in de Bitcoinwereld die eens in de vier jaar plaatsvindt na 210.000 blocks. Bij deze gebeurtenis wordt de hoeveelheid Bitcoins die miners per block verdienen gehalveerd. De eerstvolgende halving wordt naar verwachting in april of mei van 2024 gehouden. Dit artikel bespreekt de mogelijke impact van de halvering.

Inflatie & prijs

De gebeurtenis die bekend staat als de ‘Bitcoin halving’ of ‘de halvering’ heeft een directe impact op de monetaire inflatie van Bitcoin, doordat het de hoeveelheid nieuwe Bitcoins die in omloop komen en op de markt verkocht kunnen worden, halveert. Dit kan leiden tot een stijging van de koers wanneer de vraag gelijk blijft of stijgt terwijl het aanbod afneemt. Het monetair inflatieschema van Bitcoin is als volgt weergegeven.

Het schema geeft een helder beeld van de hoeveelheid Bitcoin die dagelijks in omloop kwam, waarbij er voorheen veel meer Bitcoins in omloop kwamen dan nu, 50 Bitcoins per geminede block. Door dit geleidelijk af te bouwen, wordt Bitcoin steeds schaarser. Dit betekent dat de laatste Bitcoin pas over 40 jaar zal worden gemined, wat aangeeft hoe schaars Bitcoin zal zijn.

Hoewel sommige analisten denken dat de Bitcoin halvering een positief effect zal hebben op de prijs van Bitcoin door het verminderde aanbod en toenemende schaarste, is de daadwerkelijke impact hiervan minder duidelijk. Anderen stellen dat de halvering geen invloed heeft op de prijs, omdat de markt hier al van tevoren rekening mee houdt. Aangezien het tijdstip en de impact van de halvering vooraf bekend zijn, kunnen marktpartijen hun strategieën daarop afstemmen.

21 miljoen

Een ander belangrijk aspect van de Bitcoin halvering is de limitering van het totale aanbod van Bitcoin. Het Bitcoinprotocol heeft namelijk een wiskundige limiet van 21 miljoen Bitcoins vastgelegd. Dit is eenvoudig te verifiëren door de volgende berekening:

berekening

Deze formule berekent het totale aantal Bitcoins dat ooit gemined zal worden. De formule maakt gebruik van verschillende factoren, waaronder het totale aantal halveringen dat zal plaatsvinden (32), het aantal blocks tussen de halveringen (210.000), het aantal Bitcoins dat in de eerste periode per block werd uitgegeven (50), het aantal cumulatieve halveringen tot nu toe (i) en de noemer 2 die zorgt voor de halvering.

In november 2012 vond de eerste Bitcoin halvering plaats, waarbij de beloning voor miners werd verlaagd van 50 naar 25 Bitcoins per blok. Vier jaar later, in juli 2016, vond de tweede halvering plaats, waardoor de beloning opnieuw werd gehalveerd naar 12,5 Bitcoins per blok. De meest recente halvering vond plaats in mei 2020, waardoor de beloning nu 6,25 Bitcoins per blok bedraagt.

Miners

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact