De link tussen Bitcoin en inflatie
De rol van digital assets

Er wordt gesuggereerd dat een groot aantal beleggers investeren in Bitcoin om hun vermogen te beschermen tegen de gevolgen van torenhoge inflatie. Maar wat betekent dat precies?

Nu de inflatie nieuwe hoogten bereikt, voelen mensen zich aangetrokken tot alles waartoe ze zich kunnen wenden als bescherming tegen inflatie.

Ondanks argumenten die het tegendeel beweren, worden digital assets vaak beschouwd als een inflatiebestendige asset. Voorstanders prijzen het vaak aan als een asset class die niet gecorreleerd is verschillende overige wereldwijde asset classes. Het wordt al snel ingewikkeld wanneer men hoort dat digital assets uniek zijn en sommige zelfs inflatoire eigenschappen kennen.

Wat is inflatie?

Inflatie is een economische term die verwijst naar periodes waarin prijzen in de loop der tijd stijgen. Vaak komt dat doordat een valuta devalueert – wanneer je met één eenheid van dezelfde valuta minder producten koopt dan voorheen. Als je een documentaire uit de jaren ’80 bekijkt en ziet dat iemand een hamburger voor 50 cent verkoopt, terwijl je nu voor diezelfde burger 10 euro moet betalen, dan kun je spreken van inflatie.

Purchasing Power of the Dollar

Je hebt misschien wel gerealiseerd wat inflatie betekent als de prijzen sneller stijgen dan je loon. Je bent slechter af als je met je salaris 10% minder goederen en diensten kunt kopen dan het jaar daarvoor. Maar als je werkgever je salaris verhoogt met meer dan 10% hoeft je niet je levenstandaard te veranderen en voel je de gevolgen van deze inflatie niet.

Economen beweren dat een lage inflatie nuttig is om de mensen aan het kopen te houden en zo de economie te stimuleren. Maar in tijden van economische crisis, zoals de pandemie van het coronavirus, kan de inflatie uit de hand lopen.

Economen zijn het niet eens over de oorzaken van de huidige inflatie – de ergste in decennia – die in de VS ongeveer 8,5% bedraagt en in Nederland zelfs tot boven de 9% in het huidige jaar. Sommige wijzen met de vinger naar de Federal Reserve (FED) omdat die te veel geld heeft gedrukt, dat op zijn beurt werd gebruikt om de economie te stimuleren en de pandemie aan te pakken.

Anderen zeggen dat de schuld niet volledig bij de FED ligt – tekorten in de bevoorrading als gevolg van lockdowns waren het voornaamste probleem.

Bitcoin en inflatie

Voorstanders van digital assets denken dat het toestaan van centrale bankiers om de economie te beïnvloeden door middel van monetair beleid, namelijk kwantitatieve versoepeling, tot rampen leidt. Het ongelimiteerde geld printen door de centrale banken van Venezuela, Turkije en Zimbabwe hebben hun respectievelijke economieën geruïneerd.

Crypto-voorstanders zeggen vaak dat cryptocurrencies zoals Bitcoin bestand zijn tegen de incompetentie van centrale bankiers en overheden omdat ze gedecentraliseerd zijn en niet kunnen worden stilgelegd. Een andere reden is dat de uitgifte van Bitcoin wordt bepaald door code – in tegenstelling tot mensen zoals de FED, kan een centrale bank niet zomaar meer Bitcoin creëren.

Hoewel er in de loop van de tijd meer Bitcoin in omloop komt, wordt de snelheid waarmee nieuwe Bitcoin wordt uitgegeven aan miners bepaald door het eigen Bitcoin-protocol. Het aanbod is begrensd en de totale voorraad nieuwe munten zal naar schatting rond het jaar 2140 volledig uitgegeven zijn. In tegenstelling tot centrale banken, waarvan de economen moeten reageren op gebeurtenissen op de markt, loopt de Bitcoin-blockchain als een uurwerk. Ongeveer elke vier jaar halveert het protocol de uitgifte van nieuwe Bitcoins – het fenomeen staat bekend als de “halvering”. In ons artikel Wat is Bitcoin en hoe werkt het gaan we dieper in op de monetaire eigenschappen van Bitcoin.

Het gelimiteerde aanbod van Bitcoin heeft ertoe geleid dat het wordt beschouwt als “digitaal goud”. Zogenaamde “Store of Value”- assets zijn in beginsel niet gecorreleerd aan overige assets en zullen bestand moeten zijn tegen entiteiten die zich met de markt bemoeien. Maar zijn digital assets zoals Bitcoin echt een hedge tegen inflatie?

Het tegenargument dat Bitcoin een inflatiebestendige asset is

Bitcoin heeft de afgelopen jaren uitermate goed gepresteerd en heeft daarmee de waarde van Amerikaanse dollar ver overschreden en zo ook de inflatiecijfers. Vroege investeerders van Bitcoin hebben hierdoor hun koopdracht sterk weten te vergroten.

Als er wordt gekeken naar een kortere tijdsperiode wordt het duidelijk dat Bitcoin en overige digital assets zeer volatiel zijn. Recente beleggers die geld verloren toen de Bitcoin prijs daalde zullen van mening zijn dat hun belegging de inflatie op de korte termijn niet heeft overtroffen.

De afgelopen jaren heeft Bitcoin en de Amerikaanse aandelenmarkt goed gepresteerd, in tijden van kwantitatieve verruiming waarbij de economie wordt gestimuleerd. Toen de inflatie in december 2021 een hoogtepunt in 40 jaar bereikte, daalde de prijs van Bitcoin. De vraag of Bitcoin op de lange termijn een inflatiehedge kan worden genoemd, is moeilijk te beantwoorden gezien het nog maar 13 jaar bestaat. Wel heeft het enorme potentie om als een inflatiehedge te worden categoriseert gezien de beperkte hoeveelheid aanbod en in plaats van menselijke centrale controle is de uitgave wiskundig bepaald in het protocol.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact