De Metaverse
Hype rondom de Metaverse

De Metaverse, een begrip dat de afgelopen maanden snel aan populariteit heeft gewonnen. De Metaverse kenmerkt een netwerk van verschillende virtuele 3D ruimtes wat zich permanent op het internet afspeelt. De eerste tekenen van de Metaverse ontstond al in 1992, waarbij de acteur Neal Stephenson in zijn sciencefiction roman Snowcrash, gebruik maakte van de term waarbij zijn hoofdrolspelers als avatars in contact stonden met elkaar in een zogenoemde driedimensionale wereld. Door de ontwikkelingen in blockchaintechnologie en daarnaast de naamsverandering van het moederbedrijf van Facebook naar META is de Metaverse hype groter dan ooit te voren.

Metaverse & Blockchain

Blockchaintechnologie kan de virtuele Metaverse wereld enorm ondersteunen. Verschillende startups in de cryptomarkt werken aan een gedecentraliseerde open Metaverse. Een goed voorbeeld hiervan is Decentraland. In Decentraland is het mogelijk om virtuele eigendommen, waarbij onder andere onroerend goed van eigenaar kan wisselen door middel van Digital Assets. Door gebruik te maken van de Non-Fungible-Token technologie kunnen deze assets in de digitale wereld eenmalig worden uitgegeven om eigendommen toe te kennen waarbij digitale schaarste in de virtuele wereld kan ontstaan.

 

 

Dat de Metaverse een opkomend thema is, is ook niet onopgemerkt gebleven bij de institutionele partijen. GrayScale, het grootste crypto hedge fund, zet vol in de op de Metaverse. Zij hebben de visie dat deze web 3.0 internetrevolutie een vervolg gaat geven aan het internet hoe we dit op dit moment als natuurlijk onderdeel van ons dagelijks leven ervaren. Deze mening wordt gedeeld door bekende merken als Samsung, Adidas, H&M en Walmart. Deze merken hebben zichzelf verzekerd van een digitaal stuk grond om ook hier online winkels te gaan openen, wat het begin kan zijn van een totaal nieuwe dimensie in het online winkelen hoe we dit nu kennen.

Metaverse producten

In het kort probeert de Metaverse een virtuele werkelijkheid te bouwen. De producten die hierbij verhandelbaar zijn bijvoorbeeld virtuele grond, virtuele huizen en verschillende soorten collectibles die een belangrijke rol kunnen spelen in een Metaverse. Ook kunnen er al in verschillende online Metaverse winkels fysieke en digitale goederen worden aangeschaft. De Metaverse is een relatief jonge markt dat zich nog geheel moet gaan bewijzen, dat gegeven biedt enorme kansen voor potentiële groei maar ook de bijbehorende risico’s moeten niet vergeten worden.

Kansen en Risico’s

Investeringen in Digital Assets die als doel hebben een Metaverse te creëren gaan gepaard met de bijhorende risico’s. Doordat er nog veel onzekerheid is hoe de Metaverse toepasbaar gaat worden zijn de risico’s hierbij hoog. Omdat er steeds meer verschillende Metaverse projecten en producten worden ontwikkeld is de kans aannemelijk dat er ook heel wat projecten tussen zullen zijn die een forse waardevermindering tegemoet gaan. Door de onzekerheid welke richting de Metaverse opgaat in combinatie met het potentieel van de Metaverse, biedt dit aanzienlijke investeringsmogelijkheden, met hoge rendementen mogelijk.

De risico’s in het kort voor gebruikers van de Metaverse: Een belangrijk risico waar zeker niet te licht over moet worden gedacht bij de Metaverse is het verslavingsaspect. De Metaverse is een opzich staande interactieve videogame waarbij verslaving een belangrijk risico kan vormen. Gebruikers moeten zich er van bewust zijn waarmee ze interactie voeren. Zijn dit virtuele online videogame karakters of is dit een digitale vorm waarbij mensen de karakters besturen? Verschillende vraagstukken op het gebied van de Metaverse moeten worden belicht naarmate de Metaverse meer en meer rol gaat spelen in ons dagelijks leven.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact