De volgende fase van het internet: web3. Wat houdt het in en waarin verschilt het van web1 en web2?
Introductie

Web1, web2 en web3 verwijzen naar verschillende fasen in de ontwikkeling van het wereldwijde web, elk gekenmerkt door bepaalde technologische en conceptuele verschuivingen. In dit achtergrond artikel leggen wij uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de fasen en lichten wij een tipje van de sluier waar het web mogelijk naar toe gaat.

Web1: het statische web

Web1 vertegenwoordigt de aanvangsfase van het internet gedurende de jaren 1990 en het begin van de jaren 2000. Deze periode kenmerkte zich door het gebruik van open protocollen, ontwikkeld door verschillende instituten, die dienden als de fundamenten van het opkomende internetecosysteem.

In de Web1-periode manifesteerde het internet zich als een statisch platform. Internetdiensten werden opgebouwd met behulp van protocollen zoals TCP, IP, SMTP en HTTP. Ondanks de toegankelijke aard van deze protocollen, waren er beperkingen, met name met betrekking tot de bescherming van gebruikersgegevens.

Gebruikers in het tijdperk van Web1 hadden voornamelijk de mogelijkheid om afbeeldingen te bekijken, teksten te lezen en op links te klikken om naar andere contentproviders te navigeren. Het internet fungeerde als een digitale encyclopedie, ondersteund door zoekmachines zoals Startpagina, Ilse en AltaVista. Interactieve mogelijkheden stonden nog in de kinderschoenen, en hoewel er video en audio aanwezig waren, bleef de functionaliteit beperkt. Op dat moment hadden bedrijven zoals Google en Facebook nog niet de dominante positie verworven die ze momenteel op het internet bekleden. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de dynamische groei en veranderingen die hebben geleid tot de diverse online omgeving die we vandaag de dag ervaren.

Web2: het sociale web

Web2 markeert de actuele fase van het internet, gekenmerkt door een verhoogde bijdrage van gebruikers aan content en verbeterde gebruiksvriendelijkheid in vergelijking met Web1. Het beschrijft in grote lijnen internettoepassingen uit de 21e eeuw die het digitale landschap hebben getransformeerd na de dotcom-bubbel van 2000/2001. De term Web2 werd geïntroduceerd in 1999 toen het internet evolueerde naar een systeem dat actieve betrokkenheid van gebruikers bevorderde, waarbij het accent lag op het creëren van inhoud in plaats van louter consumeren. Het sociale aspect van het internet onderging aanzienlijke veranderingen, waardoor gebruikers via sociale media konden communiceren en ideeën delen.

Web2 refereert niet specifiek aan technische upgrades, maar eerder aan een verschuiving in het gebruik van het internet in de 21e eeuw. In deze nieuwe fase is er een verhoogde uitwisseling van informatie en verbondenheid tussen deelnemers, waarbij gebruikers actief participeren in plaats van passieve waarnemers te zijn. Dankzij Web2 kunnen individuen content publiceren op diverse platforms, wat leidt tot een verhoogde betrokkenheid en participatie via verschillende accounts. Voorbeelden van Web2-websites zijn onder andere Wikipedia, Facebook, X (voorheen Twitter), LinkedIn en diverse blogs. Deze platforms hebben allemaal de manier waarop informatie wordt gedeeld en geconsumeerd getransformeerd. Een belangrijk voordeel van Web2 is de verbeterde communicatie via webapplicaties die interactiviteit, samenwerking en kennisdeling bevorderen.

Deze verandering is vooral waarneembaar op sociale netwerken, waar individuen met een Web2-verbinding de mogelijkheid hebben om content te publiceren, ideeën te delen en zich te abonneren op informatieve feeds. Dit heeft geleid tot vooruitgang in marketingoptimalisatie, waar strategische en gerichte marketingbenaderingen nu mogelijk zijn. Web2 brengt tevens een zeker niveau van gelijkheid met zich mee, waar de meeste individuen een gelijke kans hebben om hun meningen te uiten en een netwerk van contacten op te bouwen. Door de snellere verspreiding van informatie kunnen de nieuwste updates en nieuwsberichten beschikbaar zijn voor een breder publiek.

Web3: het decentraliseerde web

Web3 markeert een nieuwe benadering van het internet, waarbij de kernprincipes draaien om decentralisatie, transparantie en het versterken van gebruikers controle. Een illustratief voorbeeld van deze volgende fase komt tot uiting in het opkomende domein van decentralized finance (DeFi). In plaats van te vertrouwen op conventionele financiële tussenpersonen, maakt DeFi gebruik van slimme contracten op blockchain netwerken om diensten zoals lenen, leningen verstrekken en handelen te vergemakkelijken. Hierdoor hebben gebruikers directe controle over hun financiële activa, zonder de noodzaak van tussenkomst door banken of andere centrale autoriteiten.

Een ander essentieel aspect van Web3 is de nadruk op gedecentraliseerd identiteitsbeheer. Blockchain-gebaseerde systemen bieden gebruikers de mogelijkheid om hun digitale identiteit veilig en privé te beheren, zonder ongeoorloofde toegang van derden tot persoonlijke gegevens. Dit draagt bij aan een verhoogd niveau van privacy en vermindert het risico op identiteitsdiefstal en misbruik van gegevens.

Supply chain management is eveneens een gebied waar Web3 zijn invloed uitoefent. Door gebruik te maken van blockchain technologie kunnen bedrijven de herkomst en de reis van producten nauwkeurig volgen, wat de transparantie in de supply chain vergroot en frauduleuze activiteiten reduceert. Gedecentraliseerde sociale media vormen een ander aspect van Web3. Hier hebben gebruikers controle over hun eigen gegevens en worden beloond voor waardevolle bijdragen, in tegenstelling tot de gangbare verdienmodellen op sociale mediaplatforms (Web2), die vaak gebaseerd zijn op het verzamelen van gebruikersgegevens voor gerichte advertenties.

Ten slotte vergemakkelijkt Web3 de tokenisatie van activa, waardoor fysieke bezittingen zoals onroerend goed of kunst in de toekomst vertegenwoordigd kunnen worden door digitale tokens op een blockchain netwerk. Dit opent nieuwe perspectieven voor het fractioneren van eigendom en vergemakkelijkt de toegang tot activa die traditioneel moeilijk bereikbaar waren.

In wezen belichaamt Web3 de visie van een gedecentraliseerd internetecosysteem waarin gebruikers meer autonomie hebben, waarde direct kunnen uitwisselen zonder tussenpersonen, en digitale interacties op een transparante en democratische wijze plaatsvinden. Hoewel de genoemde toepassingen nog in ontwikkeling zijn, illustreren deze voorbeelden het potentieel van Web3 om diverse sectoren te transformeren door de kracht van decentralisatie en blockchain technologie te benutten.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact