Decentralized Finance, wat houdt het in?
Decentralized Finance is een nieuwe vorm van financiering op basis van blockchaintechnologie waarbij er geen beroep wordt gedaan op centrale tussenpersonen zoals banken, verzekeraars, beurzen en makelaars, die we op dit moment in de huidige samenleving nog van noodzakelijk belang achtten. Decentralized Finance is in de kern een transparant financieel protocol ten opzichte van de traditionele financiële wereld, waarbij iedereen met een internetverbinding kan deelnemen. Bijna alle producten in de Decentralized Finance wereld worden open-source gecreeërd, dit maakt het mogelijk om voor iedereen die dit wil een bestaand DeFI product te veranderen of te koppelen aan weer andere DeFi producten waardoor de ontwikkeling in DeFi producten een razendsnelle doorloop kent.
Hoe werkt dit?

De onderliggende werking van DeFI hangt samen met de werking van blockchain. Een blockchain maakt het mogelijk om peer-to-peer, onafhankelijk van een centrale autoriteit handelingen uit te voeren waarbij de gebruikers van het netwerk de controlewerkzaamheden zelf verrichten met hulp van slimme contracten. Op de blockchain wordt gebruik gemaakt van slimme contracten. Deze contracten kunnen gezien worden als een automatisch transactieprotocol waarbij er gekeken kan worden of de regels van een protocol tussen 2 partijen wordt gehandhaafd.

DeFI producten

De meeste en professionele DeFi producten worden gebouwd op het Ethereum netwerk. Echter kan er worden opgemerkt dat ook andere blockchains steeds meer DeFI producten aanbieden, dit kan een copy-paste zijn vanuit het Ethereum netwerk maar dit kunnen ook nieuwe projecten zijn waarbij er innovatie plaatsvindt. Voorbeelden van andere opkomende blockchains waar steeds meer DeFi producten op worden gebouwd zijn Avalanche, Fantom en Solana. Zo onderhand bestaan er al heel wat verschillende DeFI producten en toepassingen op de blockchain. Deze zijn het best te vergelijken met de financiële diensten hoe we die uit de traditionele wereld kennen. De meest gebruikte en veel opkomende financiële dienst in DeFI wordt gekenmerkt door kredietverstrekking, waarbij er geld peer-to-peer kan worden geleend waarbij er een bepaalde rente direct wordt uitgegeven aan de geldverstrekker. Deze borrow en lend platformen maken veelal gebruik van de zogenoemde stablecoin. Een stablecoin is, zoals de naam het al zegt, stabiel. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een mechanisme wat ervoor zorgt dat een stablecoin altijd 1:1 is met de US dollar, fluctuatie tussen 0.95$ en 1.05$ kan voorkomen. Door deze innovatieve stablecoins is er een mogelijkheid om relatief stabiel rente te ontvangen op je gestalde vermogen, iets wat bij de traditionele bank op dit moment uitgesloten is.

Risico’s

Rendement gaat veelal altijd gepaard met het bijbehorende risico. Dit is bij Decentralized Finance niet anders. Decentralized Finance kent verschillende risico’s. DeFI is in beginsel afhankelijk van blockchaintechnologie en de daarbij horende Slimme Contracten. Deze Slimme Contracten worden door het innovatieve karakter van DeFi nog wel eens veranderd/aangepast door DeFI developers. Doordat deze Slimme Contracten niet altijd en overal gecontroleerd worden op foutieve code, komt het wel eens voor dat er een bug in de code van het protocol zit. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gebruikers van het platform. Het is meer dan eens voorgekomen dat DeFI projecten zijn gehackt, waarbij de fondsen van de gebruikers van een platform als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Een ander risico kan zijn dat het verwachte rendement totaal anders uitpakt dan vooraf werd voorspelt. De kansen in de opkomende DeFI zijn enorm, echter de risico’s moet voor eenieder die in DeFI diensten deelneemt van begin af aan duidelijk zijn.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact