De opkomst van tokenisatie en de voordelen nader toegelicht
Introductie

De opkomst van tokenisatie van (financiële) activa transformeert de manier waarop investeringen worden beheerd en uitgevoerd, met als recent voorbeeld de lancering van een innovatief geldmarktfonds voor gekwalificeerde institutionele beleggers door BlackRock. Dit fonds, uitgegeven op de Ethereum blockchain, is een van de eerste in zijn soort en markeert een belangrijke stap in de adoptie van blockchain technologie in de traditionele financiële sector. Tokenisatie, of het digitaal vastleggen van eigendomsrechten van activa op een blockchain, biedt aanzienlijke voordelen, waaronder directe en transparante afwikkeling van transacties en flexibele bewaaropties.

Wat is tokenisatie?

Tokenisatie transformeert de wijze waarop zowel tastbare als immateriële waarden worden gewaardeerd, beheerd en verhandeld, door ze om te zetten in digitale tokens op een blockchain. Dit maakt deel uit van een grotere beweging naar digitalisering van activa, waardoor eigendom van bijvoorbeeld vastgoed en kunst, maar ook van aandelen en auteursrechten, in digitale vorm vertegenwoordigd kan worden. Het proces van tokenisatie biedt een transparante, veilige en onveranderlijke manier om eigendom of belang in een onderliggende waarde te registreren via de blockchain. Door activa op te delen in kleinere, betaalbare delen, maakt tokenisatie het mogelijk voor een groter publiek om te investeren in anders onbereikbare of te dure activa. Smart contracts, geautomatiseerde stukjes code op een blockchain, spelen een cruciale rol in dit proces door bepaalde acties automatisch uit te voeren, zoals het uitkeren van dividenden of het faciliteren van stemrechten, zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Toepassingen

De potentiële impact van tokenisatie is veelzijdig. In de vastgoedmarkt bijvoorbeeld, kan het de toegankelijkheid en liquiditeit vergroten door eigendom op te splitsen in betaalbaardere eenheden. Kunst en verzamelobjecten kunnen op deze manier ook toegankelijker worden gemaakt, wat nieuwe financieringsmogelijkheden opent. Voor financiële producten biedt tokenisatie een weg naar efficiëntere en meer toegankelijke markten, en stimuleert het de ontwikkeling van nieuwe financiële producten en diensten.

Tokenisatie verandert fundamenteel de manier waarop we kijken naar eigendom, investeringen en waardeoverdracht. Het maakt activa meer toegankelijk, effent de weg voor efficiëntere markten en zorgt voor veiligere transacties. De ontwikkeling van tokenisatie, gedreven door de voortgang in blockchain technologie, belooft transformaties in diverse sectoren, geïllustreerd door initiatieven zoals het nieuwe fonds van BlackRock (lees hieronder meer informatie over dit fonds).

De voordelen van tokenisatie op een rijtje

Asset tokenisatie brengt talloze belangrijke voordelen met zich mee die fundamenteel kunnen veranderen hoe we omgaan met en investeren in uiteenlopende activa. Hieronder volgt een verdieping in vijf van deze voordelen:

Verhoogde Liquiditeit
Een van de voornaamste voordelen is de toename in liquiditeit, die zich op meerdere manieren manifesteert. Door activa op te delen in kleinere deelbewijzen, wordt het voor een breder publiek mogelijk om te investeren in anders onbereikbare activa, waardoor de potentiële markt wordt vergroot en meer kopers worden aangetrokken. In tegenstelling tot traditionele markten, waar transacties tijd kunnen vergen, maakt tokenisatie snellere transacties mogelijk, met onmiddellijke afronding (instant settlement). Een extra voordeel is de mogelijkheid voor permanente handel, aangezien digitale markten niet gebonden zijn aan standaard handelstijden.

Fractioneel Eigendom
Fractioneel eigendom, een ander fundamenteel voordeel van tokenisatie, maakt waardevolle activa zoals luxe onroerend goed of kunstwerken toegankelijker voor de gemiddelde belegger. Dit creëert nieuwe investeringskansen die eerder gereserveerd waren voor de vermogenden, terwijl het tegelijkertijd kleinere investeerders de kans geeft hun portefeuilles te diversifiëren door in verschillende soorten activa te investeren, wat het risico verlaagt en de kans op hogere rendementen verhoogt.

Transparantie en Veiligheid
De door tokenisatie geboden transparantie en veiligheid zijn eveneens belangrijk. Door transacties op een blockchain te registreren, is de integriteit van investeringsgegevens gegarandeerd, wat de verificatie van de eigendomsgeschiedenis en de huidige eigenaar van een token vergemakkelijkt. De aard van blockchain maakt het bovendien uiterst lastig om gegevens te manipuleren of vervalsen, waardoor het fraude risico aanzienlijk vermindert.

Efficiëntie
Tokenisatie vermindert de noodzaak voor tussenpersonen zoals makelaars en advocaten, wat leidt tot lagere transactiekosten en een meer gestroomlijnd investeringsproces. Smart contracts automatiseren de uitvoering van overeenkomsten zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wat niet alleen de efficiëntie verhoogt maar ook het risico op menselijke fouten verkleint.

Wereldwijde Toegankelijkheid
Investeerders van over de hele wereld kunnen toegang krijgen tot markten die eerder buiten hun bereik lagen, wat resulteert in een inclusievere en meer gediversifieerde investeringsomgeving. Dit wereldwijde bereik kan de waardering van bepaalde activa verhogen, aangezien de vraag niet langer beperkt blijft tot lokale of regionale investeerders.

Voorbeeld uit de praktijk

Het recent gelanceerde nieuwe fonds van BlackRock op de openbare Ethereum blockchain – BUIDL (BlackRock USD Institutioneel Digitaal Liquiditeitsfonds ) streeft ernaar een stabiele tokenwaarde van $1 te handhaven, met dagelijks in tokens uitgekeerde dividenden. Het fonds belegt volledig o.a. in Amerikaanse staatsobligaties en dit geeft token bezitters de kans op een rendement. Voor de custody (bewaardiensten) maakt BlackRock gebruikt van Coinbase. Onder de eerste initiële investeerders bevinden zich gerenommeerde namen als Anchorage Digital Bank NA, BitGo en Fireblocks. Securitize speelt een sleutelrol als platform voor de tokenisatie.

Bovendien heeft BlackRock strategisch geïnvesteerd in Securitize, met Joseph Chalom van BlackRock die toetreedt tot het bestuur van Securitize. Dit soort fondsen vormen een toegangspoort om verdere financiële assets, zoals obligaties, te tokeniseren op blockchain rails.

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op.

 

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact