Het Genesis-block: het eerste Bitcoin-block
Het Genesis-block markeert het begin van Bitcoin.

Het Genesis block was simpelweg het eerste block van de Bitcoin blockchain dat werd gedolven. Je zou het kunnen zien als block 1. Vandaag de dag staat dit nog steeds in de Bitcoin blockchain en zal daar eeuwig blijven zolang de Bitcoin-blockchain code wordt gedraaid. Elke node in het Bitcoin-netwerk kan dit gegeven inzien, ook al zit het aan het andere uiteinde van de keten van honderdduizenden blocks lang.

Een block is een verzameling transacties die samen wordt gevalideerd. De transacties in een block worden in één keer toegevoegd aan de keten, wat de volledige geschiedenis inhoudt van transacties met Bitcoin. Elke blockchain heeft een genesis block, net zoals elke blockchain een laatste block heeft.

Het aantal transacties in een Bitcoin-block is variabel, maar tegenwoordig ligt het over het algemeen tussen de 1.000 en 2.500. De tijdsblokken die nodig zijn om gevalideerd of “gemined” te worden, zijn consistent rond de 10 minuten. Dit schema is in de software ingebouwd: als de blocks te snel worden gemined, wordt het moeilijkheidsmechanisme, dat is bedacht om het netwerk veilig te houden en ervoor te zorgen dat het mining-proces concurrerend is, automatisch complexer, en vice versa.

Het Genesis-block bevat dus de eerste set Bitcoin-transacties die moesten worden gevalideerd. In feite was er maar één transactie, namelijk de distributie van de 50 BTC-beloning voor het minen van het block naar een bepaald adres. Miners worden vandaag de dag nog steeds beloond, hoewel de beloning sindsdien is gedaald tot 6,25 BTC per 10 minuten. In het geval van het Genesis-block was er maar één persoon die van Bitcoin wist: de ongrijpbare maker van de oorspronkelijke cryptocurrency, Satoshi Nakamoto. Satoshi (vrijwel zeker een pseudoniem) startte het Genesis-block op 3 januari 2009. Dat was drie maanden nadat hij of zij de Bitcoin-whitepaper op een online cryptocurrency forum had gepubliceerd. Bitcoiners noemen 3 januari nu “Genesis Block Day”.

Het eerste Bitcoin-block

Satoshi heeft het Genesis-block op een aantal manieren speciaal gemaakt. Om te beginnen is de beloning van 50 BTC naar een adres gestuurd waarvan het nooit kan worden teruggevorderd. Op technisch vlak werd de transactie van 50 BTC niet als zodanig geregistreerd op dezelfde manier als latere transacties. Daarom zou elke poging om die munten uit te geven mislukken. Satoshi heeft nooit commentaar gegeven op de redenen daarvoor. Daarnaast schreef Satoshi een bericht mee die aan het block was gekoppeld.

Het was een kop uit de Britse krant The Times:

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks

Satoshi heeft dit nooit uitgelegd, dit laat zich raden. Een van de doelen van Satoshi bij het creëren van Bitcoin zou kunnen zijn geweest om te voorkomen dat mensen contant geld aan een bank moesten overhandigen als alternatief voor het opbergen van geld onder hun matras. In 2009 was de grote recessie in volle gang. Aan te nemen is dat het geen toeval is dat Satoshi die specifieke kop koos om in het Genesis-block te schrijven. Dit zou het begin van het einde moeten zijn van mensen die zo afhankelijk zijn van banken dat de overheid hen met belastinggeld van hun eigen fouten moest redden.

Of de opmerking van Satoshi voornamelijk gericht was op banken of regeringen of beide, blijft een onderwerp van discussie onder Bitcoin-enthousiastelingen.

Het is ook eigenaardig dat het tweede Bitcoin-block pas werd gedolven op 9 januari, zes dagen na het eerste. Dit kwam doordat het algoritme dat de moeilijkheidsgraad van mining aanpast, pas na twee weken werd geactiveerd.

Hoe zijn Bitcoin-blocks tegenwoordig anders?

Bitcoin-blocks zijn sinds 2009 veel veranderd. Ze bevatten duizenden transacties in plaats van één. Ze hebben 10 minuten nodig om te minen. Miners worden beloond met 6,25 BTC, na drie “halvings” van de beloning, die ongeveer elke vier jaar plaatsvinden volgens een vooraf bepaald inflatieschema. Vanaf december 2022 waren er meer dan 750.000 blokken in de Bitcoin-blockchain. Ze vormen een ononderbroken reeks, elk specifiek verwijzend naar de vorige, die helemaal teruggaat tot het Genesis-block.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact