Hoe komt de bitcoin prijs tot stand?
Introductie

De prijsvorming van bitcoin vindt plaats door vraag en aanbod. Bitcoin kent een maximale voorraad van 21 miljoen BTC, waardoor er nooit meer dan dit aantal in omloop zal zijn. De prijs van bitcoin stijgt als de vraag het aanbod overtreft en daalt wanneer de vraag afneemt. Factoren zoals de ‘productie’ kosten van bitcoin door middel van mining, regelgeving, nieuwsberichten en concurrentie van andere digital assets kunnen ook invloed hebben op de vraag en het aanbod, en dus de prijs van bitcoin beïnvloeden.

De fluctuerende prijs van bitcoin heeft veel sceptici doen twijfelen aan de wiskundige en economische principes achter de prijsbewegingen, terwijl ze een algemene rechtvaardiging voor de waardering zoeken. Aangezien bitcoin gedecentraliseerd is en niet aan het monetaire beleid van regeringen is onderworpen of door enige onderliggende activa of overheid wordt ondersteund, heerst er scepsis bij beleggers en consumenten.

Vraag en aanbod

Zoals bij elk product of dienst in de economie leidt een toenemende vraag tot een hogere prijs, terwijl een dalende vraag de prijs doet afnemen. Het is aannemelijk om te stellen dat factoren die de bruikbaarheid van bitcoin verhogen, hetzij direct of indirect, ook de prijs ervan verhogen. Aan de aanbodzijde onderscheidt bitcoin zich doordat het aanbod volledig onelastisch is, ongevoelig voor vraagschommelingen.

Terwijl producenten van de meeste goederen, inclusief fiatgeld en goud, hun productie verhogen bij een stijgende vraag om de prijzen te stabiliseren, leidt een stijgende vraag naar bitcoin niet tot een verhoogde productie van nieuwe bitcoins vanwege de aanpassing in de mining difficulty. Nieuwe bitcoins worden volgens een vooraf bepaald uitgifteschema in omloop gebracht. Hier kan niemand iets aan veranderen en toont de kracht van het bitcoin protocol. De bitcoin-halvering, die elke vier jaar plaatsvindt en de nieuwe aanvoer van bitcoins halveert, maakt bitcoin iedere vier jaar schaarser.

Hoe beïnvloedt de schaarste de prijs van bitcoin?

De schaarste van bitcoin heeft een aanzienlijke invloed op de prijs, voornamelijk omdat er een harde limiet is aan de totale hoeveelheid die ooit zal bestaan ​​- slechts 21 miljoen bitcoins. In tegenstelling tot fiatvaluta’s, waar centrale banken oneindig geld kunnen bijdrukken, is het aanbod van bitcoin vastgesteld. Deze schaarste wordt versterkt door de manier waarop nieuwe bitcoins worden gecreëerd via het minen, dat is ontworpen om de “productie” in de loop van de tijd te vertragen door middel van de halvering. Als gevolg hiervan oefent de beperkte voorraad opwaartse druk uit op de prijs naarmate de vraag naar bitcoin toeneemt. Hoewel elke halvering in het verleden heeft geleid tot een significante prijsstijging, is dit geen garantie voor de toekomst en is het een feit dat de invloed van de nieuwe ”productie” van bitcoins steeds minder wordt.

Uitgifte schema nieuwe bitcoins

Het monetair beleid van bitcoin is transparant en voorspelbaar omdat iedereen precies weet hoeveel bitcoin er momenteel beschikbaar zijn en wat het maximale aantal zal zijn dat ooit zal worden gecreëerd. Deze transparantie geeft investeerders vertrouwen, wetende dat de waarde van bitcoin niet kan worden verwaterd door onverwachte toenames in het aanbod. Deze bekende schaarste en voorspelbaarheid maken bitcoin een aantrekkelijke optie voor investeerders die hun vermogen willen beschermen tegen inflatie of monetaire devaluatie, waarbij bij traditionele valuta’s is aangetoond dat deze in de loop van de tijd waarde (en dus koopkracht) verliezen.

Schematische weergave van het intern ingebouwde inflatie mechanisme binnen het bitcoin protocol.

Dankzij een eindige voorraad en een relatief kleine marktkapitalisatie is de prijs van bitcoin ook veel gevoeliger voor veranderingen in de vraag, wat resulteert in een verhoogde prijsvolatiliteit. In vergelijking daarmee is de creatie en distributie van fiatvaluta potentieel oneindig en onvoorspelbaar. De meeste centrale banken streven naar een relatief lage inflatie, maar de werkelijke inflatie van fiatvaluta’s is bijna onmogelijk te meten. Bijvoorbeeld, de Federal Reserve (Amerikaanse centrale bank) streeft naar een inflatie van 2%, ook al ligt het werkelijke percentage hoger.

Inflatie en deflatie

Inflatie treedt op wanneer de geldhoeveelheid of de snelheid van het geld snel toeneemt, waardoor prijzen stijgen en de waarde van de valuta wordt verminderd. Bij deflatie is er sprake is van een algemene daling van het prijsniveau van goederen en diensten binnen een economie over een bepaalde periode. Dit betekent dat de koopkracht van geld toeneemt, omdat met dezelfde hoeveelheid geld meer producten of diensten gekocht kunnen worden dan voorheen. Bitcoin is deflationair vanwege zijn eindige aanbod. Het eindige aanbod beschermt bitcoin tegen hyperinflatie. In het verleden heeft de mogelijkheid van een overheid om een onbeperkte hoeveelheid valuta bij te drukken geleid tot periodes van hyperinflatie die de waarde van veel fiatvaluta’s tot nul hebben gedreven. Op basis van beschikbare economische gegevens lijkt de prijs van bitcoin daarnaast te worden beïnvloed door de beschikbaarheid van liquiditeit op wereldwijde kapitaalmarkten. Wanneer er meer geld beschikbaar is, neigt de prijs over het algemeen te stijgen.

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact