Waarom heeft Bitcoin waarde?
Introductie

In het onderstaande artikel gaan we nader in op enkele kenmerken van Bitcoin en het waarom de digitale asset waarde heeft. Bitcoin is onder andere schaars, decentraliseerd, gemakkelijk overdraagbaar en deelbaar. Daarnaast spelen het first-mover advantage en het Lindy effect een belangrijke rol. Deze kenmerken motiveert mensen om bitcoin te bewaren.

Bitcoin is schaars

Bitcoin onderscheidt zich van traditionele valuta door een unieke eigenschap: namelijk de gegarandeerde schaarste bepaald door een wiskundig rekenmodel. Dit gegeven staat in schril contrast met fiatgeld, dat praktisch onbeperkt gedrukt kan worden en waarvan de geldhoeveelheid flexibel is naar de besluiten van centrale banken. Daarentegen heeft Bitcoin een definitieve limiet van 21 miljoen. Deze grens is vastgelegd door de bedenker Satoshi Nakamoto en verankerd binnen de programmeercode van Bitcoin. Door deze vastlegging in een wiskundige formule is het onveranderlijk en daarmee voorspelbaar geworden.

Wat Bitcoin nog meer uniek maakt, is dat het de enige bekende asset is met een dergelijke onveranderlijke schaarste. Natuurlijke grondstoffen zoals goud zijn beperkt op aarde, ook weten wij niet wat er allemaal nog onder de grond aanwezig is, morgen kan er zo maar een nieuwe grote goud ader worden ontdekt. Dit betekent dat goud, dat eeuwenlang als waardevast werd beschouwd, op een dag in meer dan voldoende mate aanwezig zou kunnen komen. In tegenstelling tot goud of enig ander materieel goed, is de hoeveelheid van Bitcoin niet onderhevig aan dergelijke fysieke uitbreidingen; het is puur digitaal en vastgelegd in een unieke code die wordt gecontroleerd door tienduizenden nodes (computers) welke geografisch over de gehele wereld verspreid staan. Dit biedt een ongeëvenaarde zekerheid in termen van schaarste.

De inflatie van Bitcoin neigt in de toekomst naar nul door een mechanisme dat elke vier jaar de beloning voor het minen halveert, waardoor de totale hoeveelheid uiteindelijk op de 21 miljoen zal uitkomen. Deze halveringen, die doorgaan tot het jaar 2140, zijn een kernonderdeel van Bitcoin’s waardepropositie. Er is debat over de invloed ervan op de prijs, met sommigen die stellen dat de verminderde inflatie en schaarste de prijs zullen verhogen, en anderen die sceptisch zijn over de directe impact op de vraag. Naarmate de blokbeloningen afnemen, wordt verwacht dat transactiekosten deze zullen vervangen als primaire inkomsten voor de mining bedrijven die de nieuwe Bitcoins in omloop brengen. Op dit moment, januari 2024, worden er volgens de code iedere dag 900 nieuwe bitcoins in omloop gebracht door de miners. Na de halving in april 2024, wordt deze hoeveelheid gehalveerd naar 450 nieuwe bitcoins per dag.

Bitcoin is decentraal

Veel voorstanders van Bitcoin prijzen de decentralisatie als een van de meest significante voordelen van deze technologie. Na het creëren van Bitcoin en de onderliggende blockchain technologie, trok de bedenker Satoshi Nakamoto (synoniem naam) zich terug, waardoor Bitcoin overging in de handen van de gemeenschap. Dit bood een gedecentraliseerd alternatief voor traditionele, door de overheid uitgegeven valuta. De afwezigheid van centrale controle betekent niet alleen dat er geen enkel point of failure is – wat Bitcoin robuuster maakt dan conventionele geldsystemen – maar het maakt Bitcoin ook immuun voor manipulatie door een of meerdere entiteiten, of die nu overheids- of bedrijfsgeoriënteerd zijn.

Deze gedecentraliseerde structuur verzekert ook dat de kernkenmerken van Bitcoin, zoals de gelimiteerde hoeveelheid van 21 miljoen, behouden blijven en beschermd zijn tegen wijzigingen. Het vermogen om buiten de invloed van regelgevende instanties of commerciële belangen te opereren, verleent Bitcoin daarmee een uniek niveau van vrijheid en stabiliteit. Hierdoor is Bitcoin niet alleen een valuta maar ook een symbool van financiële soevereiniteit voor individuen over de hele wereld.

Inflatie percentage en Bitcoin aanbod zoals het vaststaat in de bron code (River Financial – 2023).
Iedereen kan Bitcoin auditen

Het grootboek van de Bitcoin blockchain biedt een permanente, onveranderlijke registratie van alle transacties die ooit hebben plaatsgevonden binnen het netwerk. Dit grootboek is open-source, wat betekent dat de code vrij beschikbaar is voor iedereen om te bekijken, te gebruiken, en te verifiëren. Dit aspect van Bitcoin is cruciaal voor zijn betrouwbaarheid en transparantie, aangezien elke gebruiker de mogelijkheid heeft om vroegere of actuele transacties en adressen te inspecteren. De mogelijkheid voor iedereen om transacties te bekijken en zelf te auditen is fundamenteel voor het bevorderen van Bitcoin’s gedecentraliseerde aard.

In tegenstelling tot traditionele banken waar transactiegegevens privé en beheerd zijn, biedt Bitcoin een open financieel systeem waarbij niemand de macht heeft om transacties of accountinformatie te verbergen. Deze transparantie helpt vertrouwen op te bouwen onder gebruikers, aangezien het niet mogelijk is om de schaarste van Bitcoin of een andere vitale functie te manipuleren zonder dat iemand het merkt.

Om de blockchain te auditen, kan men een Bitcoin node draaien. Een node is een computer die verbonden is met het Bitcoin-netwerk en helpt bij het valideren en doorgeven van transacties. Alle nodes in het netwerk hebben de beschikking over een kopie van de volledige blockchain en controleren hiermee elke nieuwe transactie tegen de geldende regels. Door een node te draaien, neemt een gebruiker actief deel aan de decentralisatie en beveiliging van het netwerk.

Een alternatieve manier om transacties te bekijken en te verifiëren is via een block explorer. Dit zijn online tools die een gebruiksvriendelijke interface bieden om informatie over blokken, transacties, en adressen op de blockchain te bekijken. Block explorers zijn bijzonder handig voor gebruikers die geen technische kennis hebben om een node te draaien of voor degenen die snel specifieke informatie willen opzoeken. In essentie is de transparantie en toegankelijkheid van de Bitcoin blockchain een revolutionaire functie die bijdraagt aan de sterkte en het unieke karakter van Bitcoin als een gedecentraliseerde valuta. Het stelt gebruikers in staat om de integriteit van het systeem zelf te controleren en bevordert een omgeving van openheid en vertrouwen.

Bitcoin is gemakkelijk overdraagbaar

Bitcoin, als een digitale munteenheid, blinkt uit in draagbaarheid, wat het bijzonder makkelijk maakt om transacties uit te voeren. Gebruikers kunnen toegang tot hun Bitcoin krijgen via diverse persoonlijke apparaten, zoals computers, smartphones, software, tekst of een USB-stick. Deze flexibiliteit maakt het versturen en ontvangen van Bitcoin 24/7 vrijwel direct mogelijk, waarbij men de hoge kosten en de vaak vertragende tussenkomst van traditionele financiële intermediairs vermijdt.

Bovendien biedt Bitcoin een ongeëvenaarde grensoverschrijdende flexibiliteit. Gebruikers kunnen elke hoeveelheid Bitcoin meenemen of verzenden over internationale grenzen heen, zonder de noodzaak voor valutawissel of de beperkingen die normaal gepaard gaan met grote transfers van traditionele valuta. Dit maakt het een ideale keuze voor wereldwijde handel, reizen of geldboekingen, waarbij gebruikers profiteren van de decentralisatie en de wereldwijde aard van Bitcoin.

Deze digitale valuta elimineert ook veel van de traditionele barrières voor financiële transacties, zoals, kredietgoedkeuringen en geografische beperkingen, waardoor het een toegankelijk en inclusief financieel instrument wordt. Kortom, Bitcoin’s digitale en draagbare aard, samen met de mogelijkheid om het wereldwijd vrijelijk te gebruiken, positioneert het als een revolutionaire tool in de hedendaagse en toekomstige financiële wereld.

Bitcoin is deelbaar

Net zoals bij traditionele valuta’s, is Bitcoin deelbaar, maar het is zelfs nog verder deelbaar dan de meeste traditionele munten. Elke Bitcoin kan onderverdeeld worden in kleinere eenheden genaamd satoshi’s, waarbij elke satoshi gelijk staat aan een honderd miljoenste van een Bitcoin, of 0.00000001 BTC. Dit betekent dat elke Bitcoin opgesplitst kan worden in 100 miljoen satoshi’s. Deze hoge mate van deelbaarheid maakt Bitcoin uitermate geschikt voor microtransacties, die vaak te kostbaar of onpraktisch zijn met conventionele valuta.

Deze deelbaarheid zorgt ook voor toegankelijkheid en veelzijdigheid. Het stelt mensen in staat om met zeer kleine hoeveelheden Bitcoin te handelen of te investeren, wat ideaal is voor nieuwkomers die willen beginnen met een kleine investering. Het biedt ook flexibiliteit voor verkopers en consumenten om goederen en diensten te prijzen tot op de kleinste fractie van een Bitcoin, waardoor de valuta in een breed scala van transacties kan worden gebruikt, van grote aankopen tot kleine, alledaagse items.

Deze extreme deelbaarheid van Bitcoin kan in de toekomst nog belangrijker worden, vooral als de waarde van Bitcoin blijft stijgen. Het vermogen om kleine, beheersbare eenheden van Bitcoin te verhandelen, maakt het een handige en flexibele optie in een steeds digitalere en fijnmazigere economie. Het onderstreept de potentie van Bitcoin om niet alleen als een opslag van waarde te dienen, maar ook als een werkelijk functioneel en aanpasbaar ruilmiddel.

 Top assets per markt kapitalisatie – januari 2024. Bitcoin op nummer 10 voor Berkshire Hathaway en Tesla. 
Baanbrekende technologie

Door de ontdekking en uitvinding van blockchain technologie in 2009 werd het mogelijk om geld decentraal te digitaliseren. Deze uitvinding was revolutionair omdat het hierdoor voor het eerst mogelijk was om geld digitaal van persoon naar persoon (peer-to-peer) naar elkaar te versturen, zonder tussenkomst van een vertrouwde tussenpersoon, zoals een bank, de overheid en/of een andere centrale instelling.

Digital assets ‘draaien’ allemaal op een onderliggende blockchain. Blockchain technologie biedt een breed scala aan mogelijkheden voor de toekomst en is continu in ontwikkeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn gedecentraliseerde financiën (DeFi), digitale identiteit, smart contracts, verbeterd supply chain management, veilige gezondheidsgegevensopslag, tokenisatie van activa, etc. Deze toepassingen suggereren dat blockchain niet alleen de financiële sector zal beïnvloeden, maar ook diverse andere sectoren zal transformeren. De uiteindelijke realisatie van deze mogelijkheden hangt af van technologische ontwikkelingen, regelgeving en maatschappelijke acceptatie.

First-mover advantage en Lindy effect

Het first-mover advantage is een bekend fenomeen waarbij het eerste bedrijf die een markt betreedt, aanzienlijke voordelen kan genieten ten opzichte van latere concurrenten. Dit voordeel komt voort uit merkherkenning, klantenloyaliteit, en de mogelijkheid om de markt te vormen voordat anderen dit doen. Bitcoin, als de eerste gedecentraliseerde digital asset, heeft dit voordeel duidelijk benut door de meest erkende en gebruikte digital asset te worden sinds zijn oprichting in 2009. Het heeft de standaard gezet voor wat een digital asset kan en moet zijn, en heeft een ongeëvenaarde merkbekendheid en een robuuste gebruikersbasis opgebouwd. De marktkapitalisatie op het moment van schrijven (januari 2024) bedraagt circa $836 miljard US dollar en is hiermee veruit de grootste digital asset (nummer 2 Ethereum heeft een market cap van $305 miljard US dollar).

Echter, het Lindy effect, een concept uit de theorie van de waarschijnlijkheid en statistiek, versterkt deze dynamiek. Het Lindy-effect stelt dat hoe langer een technologie of idee overleeft, hoe groter de verwachte resterende levensduur. Toegepast op Bitcoin, betekent dit dat elke dag dat Bitcoin blijft bestaan, het meer vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwt, waardoor de kans groter wordt dat het zal blijven bestaan en relevant zal blijven in de toekomst. Dit effect versterkt de positie van Bitcoin en moedigt verdere adoptie aan.

Bitcoin’s first-mover advantage en het Lindy-effect samen creëren een krachtige dynamiek. Als eerste speler heeft Bitcoin het pad geëffend en de standaarden gezet, terwijl het Lindy-effect helpt om zijn positie te versterken door de betrouwbaarheid en verwachte levensduur te vergroten. Deze combinatie maakt het een aantrekkelijke optie voor investeerders en gebruikers die op zoek zijn naar een digital asset met een bewezen trackrecord en een heldere toekomst.

 

Bitcoin in de praktijk anno 2024

In de dynamische wereld van digital assets is Bitcoin een onmiskenbare pionier, die fungeert als zowel een ‘store of value’ als een ‘medium of exchange’. Deze twee functies van Bitcoin hebben significante invloed gehad op de wereld. Onderstaand zijn twee praktische toepassingen van Bitcoin kort toegelicht.

Bitcoin als ‘Store of Value’
Traditioneel beschouwd als de digitale tegenhanger van goud, biedt Bitcoin een moderne draai aan het concept van waardeopslag. Net als goud, zoals hierboven beschreven, is de hoeveelheid Bitcoin beperkt tot een maximum van 21 miljoen, wat bijdraagt aan het behouden van de waarde in de loop van de tijd. In een vorig artikel zijn we al nader ingegaan op redenen waarom Bitcoin een plek verdient in iedere gediversifieerde beleggingsportefeuille (klik hier). Dit artikel onderstreept verschillende redenen waarom Bitcoin gezien kan worden als store of value.

Bitcoin als ‘Medium of Exchange’
Als medium of exchange kan Bitcoin de manier waarop transacties worden uitgevoerd aanzienlijk hervormen, vooral in internationale handel en e-commerce. Door de decentralisatie en de grenzeloze aard, maakt Bitcoin internationale transacties sneller, eenvoudiger en kostenefficiënter. Verschillende wereldwijde bedrijven hebben Bitcoin betalingen geaccepteerd, waardoor klanten wereldwijd met minimale kosten kunnen betalen. Online platforms zoals Shopify, Thuisbezorgd en fysieke winkels zijn inmiddels begonnen met het accepteren van Bitcoin. Dit stelt hen in staat een bredere klantenkring te bereiken en biedt een alternatieve betalingsoptie.

Bitcoin biedt hiernaast een kosteneffectieve oplossing voor internationale overboekingen, vooral in landen met beperkte toegang tot traditionele bankdiensten. Wist u dat er wereldwijd circa 4 miljard mensen geen toegang hebben tot het bancaire systeem en afhankelijk zijn van vaak louche  tussen handelaren om geld over te boeken. Bitcoin vergemakkelijkt  geld overboekingen voor iedereen het kent geen rangen of standen en het maakt Bitcoin niet uit om een dollar over te boeken of 100 miljoen dollar en dat 24/7. In dit tijdperk van digitale transformatie, blijft Bitcoin zich manifesteren als een veelzijdige en revolutionaire speler, die de traditionele financiële paradigma’s uitdaagt en nieuwe wegen opent voor zakelijke transacties en vermogensbeheer.

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op of kijk verder op onze website: www.bitstaete.nl

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact