bitcoin
De bitcoin ‘halving’ – wat houdt het precies in en waarom is het relevant?
Introductie

In april van dit jaar staat de volgende bitcoin halving gepland. De bitcoin halving is een fundamenteel mechanisme binnen de bitcoin blockchain dat ongeveer elke vier jaar plaatsvindt, waarbij de beloning die miners ontvangen voor het valideren van nieuwe blokken wordt gehalveerd. Het ´evenement´ heeft verstrekkende gevolgen voor de uitgifte van nieuwe bitcoins, de winstgevendheid van het minen, en potentieel de marktprijs van bitcoin. Met de nadere halving op de planning, is het cruciaal om de nuances van dit evenement te begrijpen, de technologische principes erachter, en de mogelijke effecten op de markt en het netwerk.

Inflatie en prijs

De bitcoin halving speelt een cruciale rol in de regulering van de monetaire inflatie binnen het bitcoin-ecosysteem. Dit gebeurt door de hoeveelheid nieuwe bitcoins die aan de circulatie worden toegevoegd en beschikbaar worden gesteld voor verkoop op de markt, te halveren. Op het moment van schrijven komen er iedere dag 900 nieuwe bitcoins in omloop, na de halving in april zullen dit er 450 per dag zijn. Deze significante vermindering van het nieuwe aanbod kan, onder omstandigheden waar de vraag stabiel blijft of toeneemt, leiden tot een stijging van de bitcoin prijs. Dit is te wijten aan de fundamentele economische principes van vraag en aanbod, waarbij een afname van het aanbod bij een gelijkblijvende of stijgende vraag vaak resulteert in een hogere prijs.

Het monetaire inflatiebeleid van bitcoin wordt duidelijk uiteengezet in een vooraf bepaald schema (deze regels zijn allemaal vastgesteld in de broncode). Dit schema illustreert de afnemende hoeveelheid bitcoin die dagelijks wordt gegenereerd, waarbij in de beginjaren van bitcoin na elke succesvolle block mining 50 nieuwe bitcoins werden gecreëerd en in omloop gebracht (iedere 10 minuten, +/- 7.200 bitcoins per dag). Deze hoeveelheid wordt periodiek en systematisch gereduceerd, wat leidt tot een toenemende schaarste van bitcoin. Dit benadrukt de ontworpen schaarste van bitcoin en ondersteunt het idee dat bitcoin op de lange termijn een waardevaste activa kan zijn. In de onderstaande afbeelding is het inflatie mechanisme binnen het bitcoin protocol schematisch weergegeven.

Schematische weergave van het intern ingebouwde inflatie mechanisme binnen het bitcoin protocol.

Er bestaan diverse meningen onder analisten over het effect van de bitcoin halving op de marktprijs. Sommigen beweren dat de halving een positief effect zal hebben op de prijs van bitcoin vanwege het verminderde aanbod en de toenemende schaarste, wat de prijs opwaarts zou kunnen beïnvloeden. De logica hierachter is dat, met minder nieuwe bitcoins die worden gecreëerd en de aanhoudende of groeiende vraag, de prijs natuurlijkerwijs zou moeten stijgen om aan de vraag te voldoen.

Aan de andere kant, zijn er ook argumenten die suggereren dat de halving weinig tot geen directe impact heeft op de prijs. Deze zienswijze gaat uit van de efficiënte-markthypothese, waarbij wordt aangenomen dat alle bekende informatie al in de huidige prijzen is verwerkt. Aangezien de timing en de gevolgen van de halving ruim van tevoren bekend zijn, zouden marktdeelnemers hun investeringsstrategieën en beslissingen hierop kunnen aanpassen, waardoor eventuele prijsveranderingen reeds ingecalculeerd zijn voordat de halving daadwerkelijk plaatsvindt. Uit het verleden is echter gebleken dat de marktprijs iedere keer na een halving ruim is gestegen, maar zoals altijd bieden gebeurtenissen uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Maximum van 21 miljoen bitcoins

Een cruciaal kenmerk van de bitcoin halving is de beperking van het maximale aanbod van bitcoin tot 21 miljoen. Dit maximum is ingebouwd in het bitcoin protocol door middel van een wiskundige formule, waarmee bitcoin zich onderscheidt van traditionele fiatvaluta’s die aan inflatie onderhevig kunnen zijn door onbeperkte geldcreatie. De berekening van het totale aantal bitcoins dat uiteindelijk in omloop zal zijn, is gebaseerd op een reeks factoren die de kern vormen van het onderliggende broncode van bitcoin:

berekening

Deze formule houdt rekening met het aantal halvings die er in totaal zullen plaatsvinden volgens het protocol (32), de frequentie van de halvings (elke 210.000 blokken), de initiële beloning van 50 bitcoins per gemined blok, het aantal tot nu toe voltooide halvings (i), en de halvingsfactor van 2. Deze componenten werken samen binnen de formule om het maximale aanbod van 21 miljoen bitcoins te verzekeren, een unieke eigenschap die bijdraagt aan de deflatoire aard van bitcoin.

De eerste halving in november 2012 markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van bitcoin door de beloning voor het minen van een blok te verlagen van 50 naar 25 bitcoins. Vervolgens, in juli 2016, halveerde de beloning opnieuw naar 12,5 bitcoins per blok tijdens de tweede halving. De meest recente halving vond plaats in mei 2020, waarbij de beloning verder werd gereduceerd tot 6,25 bitcoins per blok.

Deze systematische vermindering van de blokbeloning en de daaruit voortvloeiende limiet op het totale aantal bitcoins draagt bij aan de absolute schaarste van bitcoin. Het concept van schaarste is fundamenteel voor de waardeperceptie van bitcoin, vergelijkbaar met edelmetalen zoals goud. Deze schaarste, gecombineerd met de toenemende acceptatie en het gebruik van bitcoin, heeft potentieel een opwaartse druk op de prijs. Het is echter belangrijk om te erkennen dat, hoewel het maximale aanbod een vaststaand gegeven is, de marktprijs van bitcoin wordt beïnvloed door een veelheid aan factoren, waaronder marktsentiment, regelgeving, en technologische ontwikkelingen.

De invloed van de halving op miners en de netwerkbeveiliging

Wanneer de beloning voor het minen van een nieuw blok plotseling halveert, kan dit directe gevolgen hebben voor het financiële rendement van mining bedrijven. Vooral voor miners die werken met minder efficiënte hardware of tegen hogere energiekosten, kan deze vermindering in beloning leiden tot een daling in winstgevendheid, waardoor zij mogelijk gedwongen worden om hun mining activiteiten te staken. Dit potentieel voor verminderde winstgevendheid kan zijn invloed ook hebben op de algemene beveiliging van het bitcoin netwerk. Echter, zoals in de onderstaande grafiek is te zien, is de rekenkracht en dus de algemene beveiliging van het bitcoin netwerk de afgelopen jaren enorm gegroeid en is het netwerk nog nooit zoals veilig geweest als vandaag.

Grafiek van de bitcoin prijs en de hash rate van het bitcoin netwerk (7 daags gemiddelde) vanaf 2010 tot heden.

Uiteindelijk blijkt dat de bitcoin halving voornamelijk innovatie binnen de mining industrie stimuleert, aangezien miners zoeken naar meer energie-efficiënte oplossingen en geavanceerdere hardware om hun winstgevendheid te behouden of te verbeteren. Deze drive naar efficiëntie kan op de lange termijn de duurzaamheid van het minen verbeteren en bijdragen aan een robuuster en veiliger bitcoin netwerk. Uit onderzoek van klimaatactivist Daniel Batten blijkt o.a. dat meer dan de helft van de energie die bitcoin miners gebruiken hernieuwbare energie is (54,5% in 2023). De afgelopen jaren is dit percentage aanzienlijk gestegen.

Conclusie

Zoals bovenstaand beschreven betekent de bitcoin halving dat de beloning voor miners door de helft gaat. Het heeft significante implicaties voor de uitgifte van nieuwe bitcoins, de winstgevendheid van het minen, en mogelijk de bitcoin prijs. Deze vierjaarlijkse gebeurtenis reguleert de monetaire inflatie binnen het bitcoin ecosysteem door het dagelijkse aanbod van nieuwe bitcoins te verminderen, wat bij een gelijkblijvende of toenemende vraag de prijs kan opdrijven. Het evenement onderstreept de ontworpen schaarste van bitcoin, met een vastgesteld maximum van 21 miljoen, en bevordert de perceptie van bitcoin als een waardevaste activa op lange termijn.

Analisten zijn verdeeld over de impact van de halving op de marktprijs; sommigen zien het als een kans voor prijsstijgingen door afnemend aanbod, terwijl anderen geloven dat de markt de gevolgen reeds heeft ingeprijsd. Echter als we kijken naar het verleden is altijd de koers gestegen na een bitcoin halving. Ondanks de potentiële uitdagingen voor miners door verminderde inkomsten, heeft de toenemende rekenkracht van het netwerk bijgedragen aan een betere beveiliging. Innovatie binnen de miningindustrie wordt gestimuleerd, met een toename in het gebruik van hernieuwbare energie, wat wijst op een duurzamere en veiligere toekomst voor het bitcoin netwerk.

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact