Een blik op de adoptiecurve van Digital Assets
Hoe staat het ervoor met crypto-adoptie?

De cryptomarkt ken hoge pieken en diepe dalen, dit hebben we de afgelopen jaren duidelijk kunnen waarnemen. Welke impact hebben de pieken gehad tot crypto-adoptie? Het is een onderwerp dat de moeite waard is om eens nader te belichten. Dit mede uit het oogpunt dat de markt op zoek is naar meer professionals die in de wereld van cryptocurrencies, DeFi, NFT’s en de Metaverse hun expertise komen inbrengen. Daarbij komt nog een bijkomende uitdaging: hoe meet je eigenlijk crypto-adoptie?

Hoe wordt crypto-adoptie gemeten?

Er zijn veel manieren om de acceptatie van cryptocurrencies te meten, de meest gangbare is de mate waarin mensen cryptocurrencies kopen, erin investeren en de mate waarin men ze in hun dagelijks leven gebruiken.

 

Hoewel de adoptiegraad van cryptovaluta de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen, is het nog steeds niet helemaal helder hoe de verdere adoptie er precies uit zal gaan zien. Naast een asset om in te investeren en te beleggen, kan een grotere crypto-acceptatie beginnen door het als betaalmiddel te aanvaarden door onder meer de grote e-commercegiganten als Amazon en Walmart. Als zij Bitcoin-betalingsopties mogelijk maken om de inhoud van de winkelwagentjes mee af te reken zal de adoptie daarvan een grote stap voorwaarts maken. Ook zouden werkgevers salarissen kunnen gaan betalen in cryptocurrencies en huishoudens hun rekeningen kunnen gaan betalen met crypto.  Er zijn talloze mogelijkheden voor digital assets om zich in de echte economie in te voegen.

 

Blockchain databedrijf Chainalysis heeft onlangs twee rapporten uitgebracht waarin de wereldwijde acceptatie van DeFi en digital assets wordt beschreven. Hun conclusie was duidelijk: na een jaar van enorme groei voor digital asset-markten en meer aandacht van de industrie, neemt de acceptatie in grote mate toe en er zijn er geen tekenen van vertraging van die groei zichtbaar.

Wat is een adoptiecurve (S-curve)?

Elke nieuwe productcategorie en technologie heeft een adoptiecurve, die per definitie de cumulatieve snelheid weergeeft waarmee een populatie een product, dienst of technologie in de loop van de tijd adopteert. Een adoptiecurve, of een S-curve, bestaat uit vijf verschillende segmenten van gebruikers op basis van hun vermogen om nieuwe producten en technologieën te ‘adopteren’.

5 stadia van de adoptiecurve

De vijf segmenten zijn weergegeven in de onderstaande afbeelding. Ten eerste zijn dat de Innovators, ten tweede de Early Adopters, ten derde de Early Majority, ten vierde de Late Majority en ten vijfde de Laggards.

 

Nieuwe technologieën volgen vaak dit type S-curve. Daarom is het gepast om te visualiseren waar digital assets staan in deze diagram, maar ook in relatie tot andere uitvindingen ter vergelijking.

 

Het lijkt erop dat digital assets zich op dit moment in de Early Majority fase bevinden. In 2013 stond het aantal te verhandelen cryptocurrencies op 66, waar in 2021 het aantal digital assets op meer dan 15000 staat. Dit gebeurde allemaal in minder dan 10 jaar tijd.

 

Bovendien, hoeveel gebruikers van crypto-assets zijn er nu in vergelijking met vijf jaar geleden? In 2016 waren er wereldwijd vijf miljoen identiteit geverifieerde crypto-gebruikers, in het derde kwartaal van 2020 was dat aantal al gestegen tot 101 miljoen, een stijging van maar liefst 1900%. Hoewel deze cijfers duizelingwekkend zijn, vormen ze nog steeds slechts een fractie van de totale bevolking. Dit is de reden waarom de technologie zelf en de crypto-adoptiegraad nog steeds relatief laag is te noemen.

 

Het aantal digital assets zelf kan in de loop van de tijd afnemen als gevolg van concurrentie en natuurlijke marktkrachten maar het aantal gebruikers en adopters van cryptocurrencies zal waarschijnlijk toenemen naarmate het aantal industrieën waarop ze invloed uitoefenen toeneemt.

Crypto versus traditionele moderne uitvindingen op de adoptiecurve

Nu de basislogica van de adoptiecurve kort is beschreven en waar cryptocurrency op die schaal valt, is het noodzakelijk om deze vragen te stellen: hoelang duurde het voordat de tv, de mobiele telefoon, internet, elektriciteit, vliegtuigen en de auto om gaan van uitvinding naar substantiële maatschappelijke penetratie? Het antwoord op deze vragen geeft ons een referentie over het beoordelen en beoordelen van de snelheid waarmee cryptocurrency zich verspreidt in de economie en tot aan de huishoudens.

 

De onderstaande afbeelding laat zien dat internet een van de snelste uitvindingen in de moderne geschiedenis was om van marktintroductie naar populair gebruik in de Verenigde Staten te gaan. Vergeleken met elektriciteit, het vliegtuig, de telefoon en de auto was de adoptiecurve van internet veel sneller en steiler. Verrassend genoeg was de acceptatiecurve voor Bitcoin nog indrukwekkender.

 

Technologie adoptiecurve

Bitcoin versus het internet: is de Bitcoin-adoptie alles wat het lijkt te zijn?

Veel cryptofanaten en financiële analisten stellen voortdurend dat de acceptatie van Bitcoin nauw aansluit bij de snelheid waarmee internet werd ingevoerd. Naar schatting zal het slechts vier jaar duren voordat Bitcoin dezelfde aantallen gebruikers als het internet heeft bereikt. Op dit moment zijn er ongeveer 100-130 miljoen Bitcoin- en crypto-gebruikers, dus tegen 2025 zal dat aantal de 1 miljard bereiken (volgens de huidige jaarlijkse acceptatiegraad van 80%).

Waar bevindt Bitcoin zich op de S-curve?

Vanaf 2021, bevindt de acceptatie van Bitcoin zich in het Early Majority-segment. Dit is een agressieve schatting waarbij ook velen ervan uitgaan dat Bitcoin zich nog in de Early Adopter fase bevindt. Immers, 40% van de wereldbevolking heeft nog steeds geen toegang tot het internet en 1,7 miljard volwassenen hebben geen bankrekening. Daarom heeft Bitcoin nog een lange weg te gaan om degenen te bereiken die offline zijn en degenen die nog geen toegang hebben tot moderne bankdiensten, laat staan ​​crypto. Aangezien mobiele telefoons en internet die individuen kunnen helpen de aanvankelijke grenzen te overschrijden om naar een bank te gaan, blijft de toekomst van de wereldwijde acceptatie van Bitcoin afhankelijk van of het internet die individuen kan bereiken of niet.

Conclusie

De adoptiegraad van crypto neemt wereldwijd toe, en met name de populariteit van Bitcoin groeit enorm. Het belangrijkste is dat crypto-adoptie niet plaatsvindt in een land, regio of sociaal-economische groep. Dit wordt bewezen door de toegenomen betrokkenheid en groei in de houding van opkomende markten ten opzichte van Bitcoin en alternatieve digital assets. Geavanceerde economieën met hogere BPP’s, inkomens en meer ontwikkelde financiële en bancaire systemen en infrastructuur zullen het voortouw gaan nemen. Toch zal een grotere acceptatie van Bitcoin niet zonder tegenwind zijn, aangezien regelgevend toezicht en agressieve wetgevers de industrie wensen te reguleren en daarmee een identiteit aan crypto-investeerders willen koppelen.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact