Ethereum – het ontstaan, de toepassingen en investeringstheorieën betreffende de tweede grootste digital asset
Introductie

Ethereum is een open-source blockchainplatform dat ontwikkelaars in staat stelt om gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen en uit te voeren. Je kunt Ethereum zien als een technologie platform. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met de Apple App Store – hier kunnen bedrijven en ontwikkelaars bepaalde apps in plaatsen. De App Store fungeert als platform waar gebruikers apps kunnen downloaden en installeren. Ethereum kan gezien worden als een soortgelijk distributieplatform, waarbij ether (de coin/token) gebruikt wordt als ingebouwd betalingsmiddel.

Ontstaan en geschiedenis Ethereum

In 2013 begon een jonge programmeur genaamd Vitalik Buterin met het werken aan een visionair idee: een programmeerbaar blockchainplatform dat verder ging dan Bitcoin. In 2013 publiceerde hij de Ethereum white paper, een white paper is een formeel document waarin complexe onderwerpen duidelijk en gedetailleerd worden uitgelegd, vaak gebruikt om ideeën of projecten te presenteren aan een gespecialiseerd publiek. In de white paper stelde Buterin een gedecentraliseerd platform voor dat smart contracts (stukjes code die bepaalde handelingen uitvoert op een blockchain) en gedecentraliseerde applicaties kan ondersteunen.

In 2014, na een succesvolle crowdfunding-campagne waarbij meer dan 18 miljoen dollar werd opgehaald, begon het ontwikkelteam met het bouwen van Ethereum. Het platform werd officieel gelanceerd op 30 juli 2015, wat een mijlpaal markeerde in de geschiedenis van blockchain technologie. Tussen 2018 en 2020 begon Ethereum aan een reeks upgrades om de schaalbaarheid en efficiëntie van het netwerk te verbeteren. Deze verbeteringen bereidden de weg voor Ethereum 2.0, Ethereum 2.0 is ontworpen om het netwerk efficiënter en milieuvriendelijker te maken door over te schakelen van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake. Proof-of-Work en Proof-of-Stake zijn consensusmechanismen die gebruikt worden in blockchain netwerken om transacties te valideren en nieuw blokken toe te voegen aan de blockchain. In september 2022 is het technologie platform officieel overgegaan op Proof-of-Stake, het consensusmechanisme die minder energie intensief is.

Toepassingen Ethereum

Onderstaand zijn enkele toepassingen van het Ethereum blockchainplatform beschreven:

Gedecentraliseerde Applicaties (dApps): Zoals beschreven is Ethereum een platform dat het bouwen van gedecentraliseerde applicaties mogelijk maakt. Deze applicaties, bekend als dApps, worden uitgevoerd op het Ethereum-netwerk zonder dat er een centrale autoriteit nodig is. Ze variëren van sociale netwerken, gaming, en contentplatforms tot complexe financiële tools en marktplaatsen. UniSwap is een voorbeeld van een decentrale exchange waar gebruikers verschillende digital assets kunnen verhandelen.

Decentralized Finance (DeFi): Ethereum is het kloppende hart van de opkomende Decentralized Finance-sector. DeFi-applicaties op Ethereum bieden financiële diensten zoals leningen, staking (proces waarbij investeerders hun digital assets vasthouden om het netwerk te ondersteunen en nieuwe transacties te valideren, en in ruil daarvoor beloningen in de vorm rente op de digital assets ontvangen) en handel in een gedecentraliseerde omgeving. Gebruikers kunnen hun digital assets vastzetten en rente verdienen zonder tussenkomst van banken of financiële instellingen.

Non-Fungible Tokens (NFT’s): Ethereum heeft de NFT-revolutie aangewakkerd. NFT’s zijn unieke digitale activa die op Ethereum worden gemaakt en verhandeld, zoals digitale kunstwerken, muziek, video’s, virtuele bezittingen in games, en meer. De onvervangbaarheid en traceerbaarheid van NFT’s zijn mogelijk gemaakt door Ethereum’s blockchain, waardoor ze een nieuw tijdperk van digitale eigendom vertegenwoordigen.

Supply Chain Management: Ethereum’s blockchain kan worden gebruikt voor het verbeteren van supply chain management. Bedrijven kunnen de herkomst van producten volgen, de transparantie verhogen en vervalsingen tegengaan door informatie op de blockchain op te slaan. Dit is vooral waardevol in sectoren zoals de voedselbranche, farmaceutica en luxe goederen.

Digitale Identiteitsverificatie: Ethereum biedt oplossingen voor digitale identiteitsverificatie. Gebruikers kunnen hun identiteit op een veilige manier verifiëren zonder afhankelijk te zijn van centrale identiteitsproviders. Dit opent de deur naar veiligere online interacties en diensten zonder de zorg voor gegevensinbreuken.

 

Investeringstheorieën omtrent Ethereum

Afgelopen zomer kwam het Amerikaanse Fidelity Digital Asset Research met twee investeringstheorieën omtrent Ethereum en de token ether, zie onderstaand de belangrijkste bevindingen:

Investeringstheorie 1: Ether als potentieel geld
De eerste investeringstheorie betreft de vraag of ether (de token van Ethereum) beschouwd kan worden als geld, vergelijkbaar met hedendaagse valuta en bitcoin. Hoewel ether enkele eigenschappen van geld deelt met bitcoin en andere valuta, zoals het kunnen uitvoeren van complexe transacties, verschilt het op belangrijke punten van bitcoin, met name op het gebied van schaarste en track record. Ether heeft technisch gezien een onbeperkte voorraad, die wordt gereguleerd binnen bepaalde parameters op basis van het aantal validators en de ingebouwde deflatie. Dit maakt voorspellingen over de toekomstige voorraad van ether moeilijk, vooral omdat upgrades aan het Ethereum netwerk de dynamiek van vraag en aanbod kunnen beïnvloeden. Hoewel ether als betaalmiddel wordt gebruikt, met name voor digitale activa, wordt het geconfronteerd met uitdagingen zoals prijsvolatiliteit en hoge transactiekosten, wat de brede acceptatie ervan als betalingsmiddel kan belemmeren.

Het potentieel van ether als betalingsnetwerk wordt ook beïnvloed door gebruikerservaring, echte wereldtransacties en veilige, goedkope transactie-opties. Het is onzeker of ether uiteindelijk een mainstream betaalmiddel zal worden, maar de ontwikkelingen in de vraag en de toepassingen ervan op het Ethereum netwerk moeten worden gevolgd om de toekomstige waardeontwikkeling te begrijpen. De toekomst van ether wordt ook beïnvloed door regelgevingsrisico’s en mogelijke veranderingen in het aanbodschema van ether.


Investeringstheorie 2:
Ether als cashflow-genererende belegging
Sinds de overgang naar Proof-of-Stake biedt ether niet alleen aanzienlijk energiezuinigere netwerkmogelijkheden, maar ook een opbrengst voor degenen die bereid zijn hun ether vast te zetten op het netwerk. Het gebruik van Proof-of-Stake als consensusmechanisme markeert een cruciaal moment in het beveiligingsmodel van Ethereum. Validators spelen een sleutelrol door hun bezittingen in te zetten om netwerktransacties te valideren en worden financieel beloond voor hun bijdragen.

De beloningen zijn direct gekoppeld aan de vraag naar blokruimte op het Ethereum netwerk. Een grotere vraag leidt tot hogere vergoedingen en daardoor tot hogere waarde en nut voor ether houders. Fidelity heeft in haar rapport een traditioneel DCF-model gebruikt dat het verbrand illustreert. Het model toont de potentiële waarde van ether op basis van veronderstellingen over toekomstige vergoedingen voor Ethereum stakers.

Het is belangrijk op te merken dat dit model gevoelig is voor veranderingen in groeiveronderstellingen en discontovoeten, evenals voor factoren zoals technologische ontwikkelingen en marktdynamiek. Bij het evalueren van investeringskansen in ether moeten deze factoren zorgvuldig worden overwogen, maar het toont aan dat inmiddels traditionele financiële modellen gebruikt kunnen om worden digital assets te waarderen.

Klik hier voor de link naar het Fidelity Research artikel.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact