Het minen van bitcoin uitgelegd – wat is het precies en waarom is het relevant?
Introductie – wat is bitcoin mining?

Bitcoin mining is het proces waarbij nieuwe bitcoins worden gecreëerd en in omloop worden gebracht. Mining vormt een van de essentiële onderdelen die de bitcoin blockchain beveiligen. Het proces maakt gebruik van gespecialiseerde apparatuur, bekend als ASICs hardware, om miljoenen berekeningen per seconde uit te voeren voor het oplossen van een wiskundige puzzel.

Proof-of-Work mechanisme

De bedrijven en/of individuen die werken met deze apparatuur, de miners, zetten hun middelen in om nieuwe ‘blokken’ te creëren waarin transacties worden opgeslagen. Als beloning krijgen zij nieuwe bitcoins (subsidy fee). Anders dan bij traditioneel mijnen, verifiëren bij bitcoin mining speciale computers de transacties op de blockchain van bitcoin. Dit gebeurt via het SHA-256 hashingalgoritme, een versleutelingsmethode ontwikkeld door de NSA, wat cruciaal is voor het beveiligen van de transacties.

Wereldwijd zijn miners bezig met het draaien van honderdduizenden computers (nodes) die samen honderden biljoenen van deze versleutelingen (hashes) produceren. Een transactie is pas bevestigd als een miner een correcte versleuteling vindt, waardoor een nieuw ‘blok’ ontstaat. Vindt een miner zo’n nieuw blok dat door het hele netwerk wordt geaccepteerd, dan ontvangt hij daarvoor nieuwe bitcoins (de subsidy fee). Deze beloning gaat samen met het toevoegen van de wachtende transacties aan het nieuwe blok op de blockchain.

Miners besteden stroom, tijd en andere middelen aan het minen van bitcoins. Dit proof-of-work-mechanisme beschermt het netwerk en verhoogt de waarde van bitcoin. Door het grote aantal miners en de hoeveelheid energie die het miningproces vereist, is het vrijwel onmogelijk om het bitcoin netwerk succesvol aan te vallen.

Wat doen bitcoins miners precies?

Transacties bevestigen
Bitcoin miners spelen een essentiële rol in het bevestigen en valideren van transacties. Zodra een miner een hash van een kandidaat-blok produceert dat onder het huidige doel ligt, wordt een nieuw blok gevonden en toegevoegd aan de keten van bestaande blokken (de blockchain). Wanneer bitcoin van het ene adres naar het andere wordt verzonden, wordt een transactie gecreëerd die naar het hele netwerk wordt uitgezonden en wacht op bevestiging. “Onbevestigde” transacties blijven in een zogenaamde mempool. Wanneer een nieuw blok wordt gevonden, worden zoveel mogelijk transacties in het blok geplaatst, waarna het nieuwe blok wereldwijd door de nodes worden geaccepteerd die dit verifiëren.

De blokken in de bitcoin blokchain hebben een beperkte capaciteit, wat betekent dat slechts een bepaald aantal transacties per blok bevestigd kan worden. Elk daaropvolgend gevonden en toegevoegd blok aan de blockchain geldt als een extra bevestiging van deze transacties. De meeste beurzen en diensten die bitcoin accepteren, vereisen meestal tot 6 bevestigingen voordat ze een bitcointransactie als “definitief” beschouwen.

Het netwerk beveiligen
Bitcoin miners beveiligen het netwerk door proof-of-work uit te voeren, wat het voor een aanvaller duur en onpraktisch maakt om eerdere transacties te wijzigen of te veranderen. De energie die miners besteden aan het vinden van nieuwe blokken wordt gemeten via de hash rate (snelheid). De hash rate is daarmee ook een maat voor hoe veilig het bitcoin netwerk op elk gegeven moment is. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de bitcoin hash rate weergeven. Deze staat op een record hoogte, dus de beveiliging van het bitcoin netwerk is nog nooit zo goed geweest.

Grafiek van de bitcoin prijs en de hash rate van het bitcoin netwerk (7 daags gemiddelde) vanaf 2010 tot heden.

Nieuwe bitcoins in omloop brengen
Bitcoin miners brengen nieuwe bitcoins in omloop als beloning voor het creëren van nieuwe blokken. Een van de beste eigenschappen van bitcoin is zijn vaste monetaire beleid, dat direct gerelateerd is aan mining; mining is het proces waardoor nieuwe bitcoins worden vrijgegeven. Op elk moment is precies bekend hoeveel bitcoins er zijn gecreëerd en hoeveel er nog bitcoins moeten worden gecreëerd tot alles is uitgegeven. Er zullen in totaal net geen 21 miljoen bitcoins in omloop worden gebracht.

Bitcoin is ontworpen om tegen een voorspelbaar tempo te worden vrijgegeven. Voor elke 210.000 blokken wordt de beloning voor het vinden van een nieuw blok gehalveerd. De eerste set van 210.000 blokken gaf de miner van een blok 50 BTC; de volgende set gaf 25 BTC per blok; en de huidige set van 210.000 blokken beloont miners met 6,25 BTC per blok. Op het moment van schrijven staan we aan de vooravond van wederom een halvering. Zie onderstaand het inflatie schema van het uitgifteproces. Lees voor meer informatie omtrent de bitcoin halving het volgende artikel: klik hier.

Schematische weergave van het intern ingebouwde inflatie mechanisme binnen het bitcoin protocol.
Wat zijn bitcoin mining pools?

Bitcoin mining pools zijn samenwerkingsverbanden van miners die hun rekenkracht bundelen om hun kansen te vergroten om de wiskundige puzzel op te lossen. De beloningen voor het blok worden proportioneel verdeeld op basis van de hoeveelheid rekenkracht die aan de pool is geleverd. Het deelnemen aan een mining pool helpt individuele miners om meer consistente uitbetalingen te ontvangen in een competitieve omgeving.

Het bitcoin netwerk streeft ernaar ongeveer elke 10 minuten een nieuw blok te vinden, wat betekent dat één gelukkige miner over een redelijk consistente periode een beloning ontvangt. Het is niet moeilijk voor te stellen dat een bepaalde miner heel lang kan wachten voordat hij een nieuw blok vindt, als dat al ooit gebeurt. Dit is waarom miningpools zijn ontstaan. Mining pools combineren de rekenkracht van vele miners en verdelen de beloningen die deze miners verdienen gelijkmatig, gebaseerd op de hoeveelheid middelen die elke miner heeft bijgedragen. Een van de meest voordelige kenmerken van miningpools is de betrouwbaardere inkomstenstroom die ze bieden.

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact