Wat zijn Tokenomics en waarom is het van belang?
De mate van succes voor een cryptoproject houdt een belangrijk verband met de Tokenomics. Wat houdt die term precies in?

Een combinatie van “token” en “economie”, tokenomics is een verzamelnaam voor de elementen die een bepaalde digital asset waardevol en interessant maken voor investeerders. Van het aanbod van een token en hoe het wordt uitgegeven tot zaken als welke usecase de token heeft.

De tokenomics is een belangrijk concept om te overwegen en te onderzoeken bij het nemen van een investeringsbeslissing, omdat uiteindelijk een project dat slimme en goed ontworpen economics heeft meer kans heeft om beter te presteren dan wanneer dit niet aanwezig is. Een goed ontwikkeld platform vertaalt zich in de loop van de tijd vaak in een grotere vraag naarmate nieuwe investeerders naar het project toestromen, wat op zijn beurt de prijzen van de asset verhoogt.

Oprichters en ontwikkelaars moeten bij het lanceren van een project de tokenomics van hun oorspronkelijke digital asset zorgvuldig overwegen als hun project investeringen wil aantrekken.

Kenmerken van Tokenomics

De economische structuur van een digital asset bepaalt hoeveel investeerders een ​​specifieke munt of token interessant vinden om te kopen en vast te houden. Net zoals hoe fiat-valuta’s allemaal verschillend zijn, heeft elke digital asset zijn eigen monetaire beleidsvorming.

Tokenomics bepalen twee zaken over een crypto-economie: de elementen van de token die aangeven hoe de token zal worden gedistribueerd en het nut van de tokens die de vraag beïnvloeden. Vraag en aanbod hebben een enorme impact op de prijs.

 

Belangrijke variabelen wat betreft Tokenomics:

  • Mining – Voor blockchains zoals Bitcoin en Ethereum, is mining de belangrijkste stimulans voor een gedecentraliseerd netwerk van computers om transacties te valideren. Hier worden nieuwe tokens verdeeld aan degenen die hun rekenkracht toekennen aan het ontdekken van nieuwe Blocks en deze vervolgens valideren.
  • Staking beloont degenen die een vergelijkbare rol vervullen, maar door in plaats van Mining een bepaalde hoeveelheid coins te staken en hiermee het netwerk te valideren.
  • Rendementen – Gedecentraliseerde financieringsplatforms bieden hoge opbrengsten om mensen te stimuleren tokens te kopen en vast te zetten. Tokens worden ingezet in liquiditeitspools – enorme pools van digital assets die gedecentraliseerde uitwisselingen en leenplatforms mogelijk maken. Deze opbrengsten worden uitbetaald in de vorm van nieuwe tokens.
  • Token burns – Sommige blockchains of protocollen “verbranden” tokens – hierbij worden deze tokens permanent verwijderd uit de omloop. Volgens de wetten van vraag en aanbod zou het verminderen van het aanbod van een token moeten helpen om de prijs te ondersteunen, aangezien de resterende tokens in omloop schaarser worden. In augustus 2021 begon Ethereum een ​​deel van de tokens die als transactiekosten werden verzonden, te verbranden in plaats van ze naar miners te sturen.
  • Beperkte versus onbeperkte voorraad – Tokenomics bepaalt de maximale voorraad van een token. De Tokenomics van Bitcoin hanteren bijvoorbeeld dat er nooit meer dan 21 miljoen munten kunnen worden gemined, waarbij de laatste munt naar verwachting rond het jaar 2140 in omloop zal komen. Ethereum heeft daarentegen geen maximale limiet, hoewel de uitgifte ervan elk jaar wordt beperkt. NFT-projecten (non-fungible token) brengen schaarste tot het uiterste; sommige collecties bestaan slechts uit één NFT voor een kunstwerk.
  • Tokentoewijzingen – Sommige cryptoprojecten zorgen voor een gedetailleerde verdeling van tokens. Vaak is een bepaald aantal tokens gereserveerd voor venture capitals of ontwikkelaars, het voordeel hierbij voor de retail investeerder is dat deze instellingen de tokens pas na een bepaalde periode kunnen verkopen. Dat heeft natuurlijk effect op het circulerende aanbod van de munt in de loop van de tijd.
  • Governance – Al deze beslissingen worden genomen op protocolniveau en de meeste tokenomics worden door de oprichtende ontwikkelaars in de computercode van een bepaalde digital asset ingebakken. Voordat een digital asset wordt vrijgegeven, worden de tokenomics vaak uiteengezet in een bijbehorende whitepaper, een diepgaand document dat uitlegt wat de voorgestelde digital asset zal doen en hoe deze en eventuele onderliggende technologie zullen werken.
Token governance

Governance speelt tegenwoordig een grote rol in tokenomics. Veel tokens fungeren als zogenaamde Governance-tokens, wat betekent dat holders van de digital asset stemrecht krijgen om de toekomstige regels en beslissingen van een project te beïnvloeden. Dit alles in naam van decentralisatie; in plaats van dat een gecentraliseerde groep ontwikkelaars de baas is, kunnen tokenhouders stemmen over hoe het platform moet worden beheerd.

Denk aan governance-tokens als aandelen in een beursgenoteerd bedrijf, zij het zonder CEO.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact