5 redenen waarom digital assets anno 2023 een plek verdienen in iedere gediversifieerde beleggingsportefeuille
Introductie

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor digital assets aanzienlijk toegenomen, aangewakkerd door diverse factoren die gezamenlijk hebben bijgedragen aan de groeiende acceptatie en populariteit van deze beleggingscategorie. Een cruciale factor is de toenemende interesse van digitale assets en/of blockchain netwerken door bedrijven en financiële instellingen (lees onder andere hier), maar ook individuen en investeerders tonen steeds meer toewijding aan deze relatief nieuwe opkomende asset class. In dit artikel beschrijven wij 5 redenen waarom digital assets een plek verdienen in iedere gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Portefeuille diversificatie

Harry Markowitz was de eerste wetenschapper die het belang van diversificatie binnen beleggingsportefeuilles benadrukte in zijn paper Portfolio Selection (1952). De portefeuilletheorie, ook wel Modern Portfolio Theory (MPT) genoemd, benadrukt het belang van diversificatie om risico’s te verminderen. Markowitz introduceerde de efficiënt frontier, die optimale portefeuilles weergeeft met het hoogste rendement bij een gegeven risiconiveau. Zijn theorie moedigt beleggers aan om een evenwicht te vinden tussen het maximaliseren van rendement en het minimaliseren van risico. Door statistische concepten zoals variantie en covariantie te gebruiken, helpt de theorie beleggers bij het begrijpen en beheren van de totale portefeuille volatiliteit. Uit verscheidende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het toevoegen van de grootste digitale asset – Bitcoin, aan een gediversifieerde beleggingsportefeuille in termen van risico en rendement, een meer dan waardevolle toevoeging is geweest. Uiteraard ligt het aan de risico tolerantie van de belegger hoe groot procentueel gezien deze allocatie c.q. blootstelling is.

Naast publieke aandelen, vastgoed, private equity, obligaties en overige beleggingscategorieën blijkt dat een belegging in Bitcoin een optimale beleggingsportefeuille aantoonbaar verbeterd. Een oorzaak hiervan is dat Bitcoin een lage correlatie heeft met overige beleggingscategorieën, wat uiteindelijk bijdraagt aan de diversificatie voordelen bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille. Diversificatie kan het risico verlagen zonder noodzakelijkerwijs een tegenwicht te vormen voor een verlaging van het verwachte rendement en wordt daarom over het algemeen door professionele fondsmanagers beschouwd als een zeer wenselijke methode om verbeterde risico-gecorrigeerde rendementen te genereren

De “efficiënt frontier” is weergegeven als de gebogen lijn: de optimale combinatie van risico (variance , de x-as)  en rendement (expected return, de y-as). Bron: TWF, 2019.
Wereldwijde waarde opslag en financiële hedge

Bitcoin & alternatieve digital assets nemen sinds het ontstaan in 2009 steeds meer een prominentere plek op in de wereldwijde samenleving, waarin eerlijke en gelijke toegang tot financiële producten en diensten met de dag belangrijker worden. De huidige monetaire beleidsvorming heeft ervoor gezorgd dat we te maken hebben gehad met historisch hoge inflatie en geldontwaarding. Het is daarom al lang geen luxe meer voor beleggers die de langetermijneffecten en gevolgen daarvan inzien en hebben ondervonden om juist in deze beleggingscategorie te investeren.

Als onderdeel van de overgang naar een digitale economie kunnen digital assets naast het fungeren als financiële hedge ook de uitdaging aangaan met goud als een wereldwijde waarde opslag. De economische geschiedenis suggereert dat een activa waarde vergaart naarmate de vraag ernaar toeneemt ten opzichte van het aanbod. Hoewel goud eeuwenlang is erkend als duurzaam geld, zijn er in de 20e eeuw beperkingen opgetreden in zijn functie als ruilmiddel en rekeneenheid. Bitcoin wordt vaak aangeduid als digitaal, exponentieel goud omdat het verbeteringen biedt ten opzichte van fysiek goud, zoals (nog meer) schaarste, deelbaarheid, verifieerbaarheid, draagbaarheid en overdraagbaarheid, met bescherming tegen centralisatiedreigingen.

Baanbrekende en exponentieel groeiende technologie

Door de ontdekking en uitvinding van blockchain technologie in 2009 werd het mogelijk om geld decentraal te digitaliseren. Deze uitvinding was revolutionair omdat het hierdoor voor het eerst mogelijk was om geld digitaal van persoon naar persoon (peer-to-peer) naar elkaar te versturen, zonder tussenkomst van een vertrouwde tussenpersoon, zoals een bank, de overheid en/of een andere centrale instelling.

Digital assets ‘draaien’ allemaal op een onderliggende blockchain. Blockchain technologie biedt een breed scala aan mogelijkheden voor de toekomst en is continu in ontwikkeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn gedecentraliseerde financiën (DeFi), digitale identiteit, smart  contracts, verbeterd supply chain management, veilige gezondheidsgegevensopslag, tokenisatie van activa, etc. Deze toepassingen suggereren dat blockchain niet alleen de financiële sector zal beïnvloeden, maar ook diverse andere sectoren zal transformeren. De uiteindelijke realisatie van deze mogelijkheden hangt af van technologische ontwikkelingen, regelgeving en maatschappelijke acceptatie.

Als voorbeeld is onderstaand de adoptiecurve van Bitcoin weergegeven. De S-Curve-analyse verkent het adoptiepad van nieuwe technologieën. Deze verdeelt wereldwijde adoptie in stadia van de groeicyclus: Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority en Laggards. Door het inzichtelijk maken van het adoptiepad bij een nieuwe technologie kan bepaald worden in welke fase u investeert in een nieuwe technologie.

24/7 liquide toegankelijkheid

Toegankelijkheid en liquiditeit zijn twee belangrijke factoren die digital assets aantrekkelijk maken voor investeerders. Digital assets worden vaak verhandeld op wereldwijde digitale handelsplatformen die 24/7 beschikbaar zijn. Dit biedt investeerders continue toegang tot handelsmogelijkheden, in tegenstelling tot traditionele financiële markten met beperkte handelsuren. Bovendien hebben digital assets over het algemeen lage toetredingsdrempels, waardoor individuele investeerders met relatief kleine bedragen kunnen deelnemen aan de markt. Digitale handelsplatformen, zoals bijvoorbeeld een Bitvavo of Coinbase, spelen ook een cruciale rol. Ze bieden gebruikers intuïtieve interfaces en tools om digital assets te verhandelen en te beheren. De liquiditeit van digital assets maakt de markt aantrekkelijk voor handelaren, omdat het gemakkelijker wordt om snel in en uit posities te stappen zonder aanzienlijke prijsimpact.Door de globalisering van de handel zijn digital assets wereldwijd verhandelbaar, wat bijdraagt aan een hogere liquiditeit doordat er een bredere groep potentiële kopers en verkopers is.

Naast de digitale handelsplatformen kunnen individuen en investeerders ook gebruiken maken van hardware wallets (bijvoorbeeld van Ledger of Trezor) en ook hiermee 24/7 de mogelijkheden hebben om aan- of te verkopen. Deze fysieke apparaten bieden een veilige opslagoplossing, waardoor investeerders hun digital assets offline kunnen bewaren en beschermen tegen online bedreigingen. Het gebruik van hardware wallets draagt bij aan het vertrouwen van investeerders door hen in staat te stellen de controle over hun private keys te behouden, wat perfect past binnen het gedecentraliseerde karakter van digital assets. Het vermogen om direct met elkaar te handelen zonder tussenkomst van tussenpersonen, zoals banken, maakt het proces daarnaast efficiënter en vermindert transactiekosten.

Transparantie en traceerbaarheid van blockchain netwerken

De blockchain technologie, de basis van veel digital assets, biedt een ongekend niveau van traceerbaarheid en transparantie in financiële transacties. Een van de kernkenmerken van blockchain is de onveranderlijke aard ervan. Eenmaal vastgelegde transacties kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd, waardoor een permanente, onbetwistbare geschiedenis ontstaat. Dit verzekert betrokken partijen van de integriteit van de vastgelegde gegevens en elimineert de mogelijkheid van frauduleuze manipulatie.

Een blockchain fungeert als een openbaar grootboek dat toegankelijk is voor iedereen die deelneemt aan het netwerk. Elke transactie wordt vastgelegd en is voor iedereen inzichtelijk. Dit maakt een hoog niveau van transparantie mogelijk, een eigenschap die vooral waardevol is in sectoren waar vertrouwen en duidelijkheid cruciaal zijn. Binnen blockchain netwerken, met name bij platforms zoals Ethereum, worden smart contracts gebruikt. De regels en voorwaarden van smart contracts zijn openbaar toegankelijk, wat extra transparantie biedt over de werking van geautomatiseerde processen.

Hoewel blockchain adressen pseudoniem zijn en niet direct gelinkt zijn aan persoonlijke identiteiten, is er voldoende traceerbaarheid ingebouwd. Alle transacties naar een specifiek adres kunnen worden gevolgd, wat in sommige gevallen relevant kan zijn voor het identificeren van betrokken partijen. Een ander belangrijk aspect is de auditbaarheid en verificatie die blockchain mogelijk maakt. De gedecentraliseerde aard van het grootboek stelt alle deelnemers in staat transacties te verifiëren en de consistentie van het grootboek te controleren zonder tussenkomst van een centrale autoriteit. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de integriteit van het systeem.

Tenslotte biedt de traceerbaarheid en transparantie van blockchain het potentieel om te voldoen aan regelgevende vereisten. Toezichthouders kunnen transacties volgen en verifiëren, wat de naleving van wet- en regelgeving kan vergemakkelijken en het vertrouwen in de markt kan versterken. In essentie verhoogt blockchain technologie de betrouwbaarheid en zichtbaarheid van financiële transacties, wat voordelen biedt in diverse sectoren.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact