Asset tokenization: aandelen, obligaties, private equity en vastgoed op een blockchain netwerk
Introductie

Asset tokenization is een geavanceerd proces dat het mogelijk maakt om eigendomsrechten van diverse assets om te zetten in digitale tokens op een neutraal wereldwijd netwerk: een blockchain. Deze aanpak vertegenwoordigt een significante verschuiving in de manier waarop eigendom en handel van assets worden bekeken en uitgevoerd in de financiële wereld. Daarnaast biedt het bepaalde voordelen ten opzichte van de manier waarop het nu georganiseerd is.

Tokenization proces

Het proces begint met het identificeren en selecteren van een asset. Dit kan variëren van fysieke goederen zoals onroerend goed en kunst tot financiële instrumenten zoals aandelen in een bedrijf of schuldbewijzen in de vorm van obligaties. Cruciaal is dat de geselecteerde asset een meetbare waarde heeft en geschikt is om opgedeeld te worden in kleinere delen. Na de selectie van een asset volgt een waarderingsproces, waarbij vaak deskundigen betrokken zijn om de waarde te bepalen. Deze stap is essentieel omdat het de basis legt voor hoe de tokens worden geprijsd en uitgegeven. Vervolgens wordt de assets opgedeeld in digitale tokens, waarbij elke token een deel van het eigendom in de asset vertegenwoordigt. Deze tokens worden gecreëerd en beheerd op een blockchain, die fungeert als een gedecentraliseerd en onveranderlijk grootboek.

Blockchain technologie speelt een cruciale rol in dit proces. Het biedt een veilige en transparante wijze om het eigendom van de tokens bij te houden. Omdat elke transactie wordt geregistreerd op de blockchain, is het vrijwel onmogelijk om de gegevens te vervalsen of te manipuleren. Dit zorgt voor vertrouwen en integriteit in het systeem. Zodra de tokens zijn gecreëerd, worden ze uitgegeven en beschikbaar gesteld voor aankoop door investeerders. Dit opent de deur voor een bredere groep investeerders om deel te nemen aan de markt voor die specifieke asset. Bijvoorbeeld, door een duur onroerend goed te tokeniseren, kunnen individuele investeerders een fractie van het pand bezitten, wat anders onbereikbaar zou zijn vanwege de hoge kosten.

Voordelen asset tokenization

Asset tokenization biedt tal van significante voordelen die de manier waarop we interageren met en investeren in diverse assets fundamenteel kunnen veranderen. Onderstaand zijn vijf van de grootste voordelen nader toegelicht:

Verhoogde liquiditeit
Een aanzienlijk voordeel is de verhoogde liquiditeit, die op verschillende manieren tot uiting komt. Ten eerste zorgt het opdelen van activa in kleinere eenheden ervoor dat meer mensen kunnen investeren in activa die voorheen buiten bereik waren. Dit vergroot niet alleen de potentiële markt, maar trekt ook meer kopers aan. Bovendien, in tegenstelling tot traditionele markten, waar transacties lang kunnen duren, biedt tokenization de mogelijkheid tot snellere transacties, met een bijna onmiddellijke settlement (afwikkeling). Bijkomend voordeel is de mogelijkheid tot continue handel, aangezien digitale markten niet beperkt zijn tot vaste handelstijden.

Fractioneel eigendom
Fractioneel eigendom, een ander kernvoordeel van tokenization, maakt high-value assets zoals luxe onroerend goed of kunstwerken toegankelijker voor gewone beleggers. Dit opent nieuwe investeringsmogelijkheden die vroeger alleen voor de meer vermogender beleggers waren voorbehouden. Tegelijkertijd stelt het kleinere investeerders in staat hun portfolio’s te diversifiëren door te investeren in verschillende soorten activa, wat het risico vermindert en de potentie voor hogere rendementen vergroot.

Transparantie en veiligheid
De transparantie en veiligheid die door tokenization worden geboden, zijn ook significant. De integriteit van investeringsgegevens wordt gewaarborgd door de registratie van transacties op een blockchain, wat het gemakkelijker maakt om de eigendomsgeschiedenis en de huidige eigenaar van een token te verifiëren. Bovendien maakt de aard van blockchain het zeer moeilijk om gegevens te manipuleren of te vervalsen, waardoor het risico op fraude aanzienlijk wordt verminderd.

Efficiëntie
De noodzaak voor tussenpersonen zoals makelaars en advocaten wordt verminderd, wat leidt tot lagere transactiekosten en een gestroomlijnd investeringsproces. Daarnaast zorgen smart contracts (stukjes code) voor automatisering van de uitvoering van overeenkomsten zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wat de efficiëntie verhoogt en het risico op menselijke fouten verminderd.

Wereldwijde toegankelijkheid
Investeerders van over de hele wereld kunnen toegang krijgen tot markten die voorheen buiten hun bereik lagen, wat zorgt voor een meer inclusieve en gediversifieerde investeringsomgeving. Dit wereldwijde bereik kan ook leiden tot een hogere waardering van bepaalde activa, omdat de vraag niet langer beperkt is tot lokale of regionale investeerders.

Deze voordelen illustreren hoe asset tokenization niet alleen de toegankelijkheid van investeringen verbetert, maar ook nieuwe niveaus van efficiëntie en veiligheid introduceert in de manier waarop we bepaalde assets kopen, verkopen en beheren. Het opent de deur voor een breed scala aan mensen om te participeren in markten die ooit gesloten waren, waardoor de financiële markten democratischer en inclusiever worden. Met de voortdurende ontwikkeling en integratie van blockchain technologie in de financiële sector, is het waarschijnlijk dat we nog meer innovatieve toepassingen en voordelen van asset tokenization zullen zien in de toekomst.

 

Voorbeeld uit de praktijk

In een eerder artikel gaven we al aan dat er vanuit traditionele financiële instellingen steeds meer belangstelling komt voor de markt van digital assets en blockchain netwerken (lees ook hier). In dit artikel gaven we onder andere aan dat ABN AMRO met succes een digitale obligatie heeft uitgegeven op het blockchain netwerk van Polygon (een tweede laag bovenop het Ethereum netwerk).

Een ander voorbeeld uit de praktijk is onder ander de Amerikaanse private equity gigant KKR. KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts & Co.) is een vooraanstaand wereldwijd private-equity bedrijf dat gespecialiseerd is in diverse investeringsstrategieën zoals leveraged buyouts (LBOs), groeikapitaal en distressed investments. KKR staat bekend om het herstructureren en verbeteren van bedrijven voor latere verkoop of beursgang. Met miljarden aan beheerd vermogen is het een van de grootste en meest invloedrijke investeringsfirma’s ter wereld.

In samenwerking met het bedrijf Securitize, een vooraanstaand bedrijf in digitale effectensecurities, heeft KKR de lancering aangekondigd van een tokenized fonds dat een belang in het Health Care Strategic Growth Fund II (HCSG II) tokeniseert op de Avalanche blockchain. Het is de eerste keer dat een van KKR’s alternatieve investeringsstrategieën in de Verenigde Staten in een digitaal formaat wordt aangeboden. Het fonds, beheerd door Securitize Capital, stelt beleggers in staat om te investeren in KKR’s strategie voor groei investeringen in de gezondheidszorg. Voorheen waren investeringen in dergelijke private marktfondsen voornamelijk beperkt tot grote institutionele beleggers en zeer vermogende individuen.

De tokenisatie van dit fonds, maakt gebruik van de Avalanche blockchain en speelt een cruciale rol in de overgang naar digitale financiële producten. Avalanche onderscheidt zich als een milieuvriendelijk smart contract-platform, geschikt voor de schaalbare wereldwijde digitale financiële producten, met bijna onmiddellijke transactievoltooiing (settlement). De introductie van dit tokenized fonds door Securitize illustreert een significante vooruitgang in de financiële markt, waarbij innovatie en toegankelijkheid vooropstaan. Dit initiatief kan meer blockchain-activiteiten stimuleren onder toonaangevende investeringsfirma’s, wat bijdraagt aan de democratisering van toegang tot private equity-investeringen.

 

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op of kijk verder op onze website: www.bitstaete.nl

 

 

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact